Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat. Meer info

Disclaimer

Alle informatie op deze website werd met de grootste zorg samengesteld en wij doen al het mogelijke om correcte en betrouwbare informatie ter beschikking te stellen. M.b.t. de advertenties is de adverteerder volledig aansprakelijk. Hoewel wij alle mogelijkheden bieden aan onze adverteerders om hun aanbod steeds up-to-date te houden, blijft de verstrekte informatie steeds van voorlopige aard en wij raden u aan steeds contact op te nemen met de adverteerder ter controle
(zie ook Artikel 2 van de algemene voorwaarden van toepassing op de adverteerder)

Artikel 2

Betreffende de advertenties die door de klanten/adverteerders worden geplaatst, garanderen de klanten/adverteerders dat zij door hun cliËnteel gemachtigd zijn om deze advertenties te publiceren op de website.

De klant/adverteerder bevestigt dat hij persoonlijke gegevens van het cliËnteel enkel voor doeleinden van klantenbeheer zal gebruiken. Tevens dat het cliËnteel, die op hen betrekking hebben, persoonsgegevens kunnen opvragen en deze kunnen aanpassen indien deze een gedagtekend schrijven richten tot de klant/adverteerder, die dit onmiddellijk dient over te maken aan immoproxio.be

De klanten/adverteerders garanderen tevens de correctheid en volledigheid van de gepubliceerde gegevens, die op de website worden geplaatst. immoproxio.be draagt als eigenaar van de Website geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties.

immoproxio.be heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beËindigen en de advertenties van de website te halen indien de geplaatste advertentie de wet op de Handelspraktijken, de openbare orde of de goede zeden schendt.

Indien immoproxio.be wordt aangesproken door enige derde ter vergoeding van geleden schade om reden van de door een klant/adverteerder geplaatste advertentie, zal deze laatste immoproxio.be vrijwaren voor elke aanspraak ter zake. Zowel in hoofdsom, rente, kosten en/of boetebedingen.

Elke inbreuk door de klant/adverteerder op de hierboven vermelde bepalingen, heeft als gevolg dat onderhavige overeenkomst van rechtswege ontbonden wordt geacht lastens de klant/adverteerder. In dit geval heeft immoproxio.be recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

immoproxio.be aanvaardt geen enkele juridische verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie.