Advies van notarissen om tijdig te beginnen met verkoop of aankoop vastgoed

donderdag 07 januari 2016 13:30
Advies van notarissen om tijdig te beginnen met verkoop of aankoop vastgoed

“Verwerking loopt zware vertragingen op” 

De notarissen adviseren burgers en ondernemingen die een woning of grond willen aankopen of verkopen of die een krediet willen aangaan, om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun notaris. De administratieve verwerking en de aflevering van de getuigschriften lopen bij de overheid op dit ogenblik zware vertragingen op, zegt de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN).

Na de ondertekening van de koop- of kredietakte staat de notaris in voor de neerlegging van de akte, zowel bij het registratiekantoor als bij het hypotheekkantoor, en voor de betaling van de verschuldigde registratierechten en hypotheekkosten. "Dit is de start van de administratieve verwerking door de overheid van uw aankoop of hypotheekstelling", legt Erik Van Tricht, voorzitter van de KFBN, uit. "Pas wanneer de notaris de nodige bewijzen van de goede verwerking heeft ontvangen, mag hij u de officiële exemplaren bezorgen. Dit is ook belangrijk voor de bank die daarmee kan bewijzen dat zij, indien u de lening niet zou terugbetalen, beslag kan leggen op de woning."

Maanden

Sinds 1 januari 2015 gebeuren die neerleggingen elektronisch. "De daarop volgende administratieve verwerking door de overheid loopt echter zware vertragingen op", benadrukt Van Tricht. "Dat heeft een onmiddellijke weerslag op de tijd die nodig is om de koop- of kredietakte voor te bereiden en daarna neer te leggen. Kon de notaris vroeger reeds na enkele weken uitsluitsel bekomen over het eigendomsrecht van een woning, moet er nu gerekend worden in maanden."

De notarissen adviseren iedereen die een huis of grond wil aankopen of verkopen of die een krediet wil aangaan zo snel mogelijk contact op te nemen met hun notaris. "Hij kan het beste inschatten hoeveel tijd er in de praktijk nodig zal zijn om uw koop- of kredietdossier gerealiseerd te krijgen en hoeveel tijd de overheid dan nog nodig heeft om de nodige bewijzen en getuigschriften te kunnen afleveren", zegt Van Tricht.

Digitalisering

Het project van elektronische neerlegging is volgens de notarissen zonder meer zeer ambitieus en complex. "In die zin is het niet onlogisch dat bij de opstart ervan moeilijkheden opduiken. De administratie heeft grote stappen gezet naar betere processen en digitalisering, maar nog steeds rijzen er nieuwe problemen zodat één en ander nog steeds niet loopt zoals zou mogen verwacht worden." De KFBN pleegt overleg met de diensten van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding, en Theo Francken, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. "Dankzij dit overleg werden er in 2015 grote vorderingen gemaakt in de verwerking van de opgelopen achterstand. Desondanks moeten de bevoegde diensten ook in 2016 nog verder inspanningen leveren om de achterstand weg te werken", besluit Van Tricht.

Kabinet

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt bevestigt dat er inderdaad achterstand is in het verwerken van de aangeboden akten en het afleveren van hypothecaire getuigschriften. "Die valt voor een groot stuk te verklaren door de inwerkingtreding van vier nieuwe ICT-systemen in 2015 en de daarmee gepaard gaande kinderziekten", zegt woordvoerder Ferry Comhair.

Daarnaast is de activiteit op de vastgoedmarkt in 2014 en 2015 volgens Financiën gevoelig gestegen, waardoor de input vergrootte. "Het aantal afgeleverde hypothecaire getuigschriften lag in 2014 en 2015 echter hoger dan de jaren daarvoor. De verwerking is dus allerminst vertraagd", benadrukt Comhair. Er werden volgens het kabinet ook bijkomende maatregelen genomen op vlak van ICT en personeelsbezetting om de achterstand aan te pakken. "Zo werden er in totaal 226 bijkomende aanwervingen gedaan in 2015 en aan het begin van dit jaar. Het doel is om met deze maatregelen de achterstand zo spoedig mogelijk weg te werken", besluit Comhair.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...