Belasting op meerwaarde bij herbestemmingen

maandag 09 april 2018 09:00
Belasting op meerwaarde bij herbestemmingen

“Wie hoger wil bouwen, zal moeten betalen” 

De Vlaamse regering werkt aan een heffing op soepelere bouwnormen. Die zal ook impact hebben op de deals die promotoren met de overheid sluiten, zo schrijven De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad maandag.

Het nieuwe instrumentendecreet van de Vlaamse regering voorziet in een gevoelige uitbreiding van de zogenaamde planbatenheffing, een belasting op de meerwaarde bij herbestemmingen. Wie bijvoorbeeld onbebouwbare grond bezit waarop door een planwijziging plots toch woningen, kantoren of andere gebouwen mogen worden neergezet, moet een heffing betalen op die door de overheid gecreëerde meerwaarde.

Bouwlagen

Het initiatief van de Vlaamse regering breidt de heffing nu ook uit naar de meerwaarde die ontstaat door de versoepeling van bouwvoorschriften. De nieuwe belasting zou van toepassing zijn als de overheid het aantal bouwlagen van een bestaand ruimtelijk uitvoeringsplan op een perceel vermeerdert, wanneer de bouwhoogte of -diepte wordt verhoogd, of de bouwdichtheid toeneemt. Dat geldt zowel voor gebieden bedoeld voor wonen, als voor bedrijvigheid en recreatie.

De uitbreiding is interessant in het licht van de heisa de afgelopen weken en maanden rond gewijzigde bouwvoorschriften in Gent en Antwerpen. Soms worden ruimtelijke uitvoeringsplannen immers aangepast en op maat geschreven in functie van nieuwbouwprojecten.
Op gronden waar er geen ruimtelijk uitvoeringsplan is, geldt de taks niet.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...