Betere vergoeding voor wie grond in waarde ziet dalen door bouwshift

dinsdag 07 januari 2020 13:00
Betere vergoeding voor wie grond in waarde ziet dalen door bouwshift

Bron: Pixabay

“Vier belangrijke maatregelen in het zogenaamde instrumentendecreet” 

Eigenaars van wie de grond minder waard wordt omdat die door een ruimtelijk uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt, zullen beter worden vergoed. De Vlaamse regering keurde daartoe afgelopen vrijdag een decreet goed, meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag. Als een grond door een planwijziging net meer waard wordt door bijvoorbeeld meer bouwlagen, zal de overheid echter ook een hoger bedrag vragen op die meerwaarde.

Het zogenaamde instrumentendecreet voorziet in vier belangrijke maatregelen. Eigenaars die de waarde van hun gronden zien verminderen door ingrijpen van de overheid krijgen voortaan een correcte schadevergoeding. "Deze vergoeding die momenteel uitgaat van de verwervingswaarde, zal nu rekening houden met de volledige venale waarde van de gronden", luidt het.

Meerwaarde

Als een overheid een bestemmingswijziging doorvoert wordt momenteel al een bijdrage gevraagd van de grondeigenaar voor de meerwaarde van diens gronden. De Vlaamse regering zal nu ook een heffing vragen indien die meerwaarde er door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan komt door de toelating van extra bouwlagen, een grotere dichtheid of een grotere bouwhoogte of -diepte.

Een derde maatregel slaat op een verhandelbaar bouwrechtensysteem waarmee slecht gelegen bouwgronden in het landelijk gebied geruild kunnen worden voor bouwmogelijkheden in de stads- of dorpskernen. "Tot slot worden ook activiteitenconvenanten en -contracten mogelijk om in landbouwgebieden via maatwerk zonevreemde functies toe te laten voor een beperkte tijd van maximaal 10 jaar om het bestaand patrimonium te herwaarderen en zinvol te benutten en tegelijkertijd de omgevingskwaliteit te verbeteren", aldus de minister.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...