Betonstop zou grote financiële impact hebben op gemeenten

donderdag 17 mei 2018 12:00
Betonstop zou grote financiële impact hebben op gemeenten

“Berekeningen van steden zijn nog te voorbarig” 

De hogere vergoeding voor eigenaars die hun bouwgrond omgezet zien in natuur- of landbouwgrond, "heeft een financiële impact" voor de gemeenten, maar het is "te voorbarig" om te spreken van een onbetaalbare miljoenenfactuur. Dat heeft minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) geantwoord in de commissie. Een aantal centrumsteden trok eind maart aan de alarmbel omdat de hogere planschadevergoeding hen miljoenen zou kosten.

De Vlaamse regering wil een nieuwe regeling voor planschade invoeren. Wie zijn of haar bouwgrond omgezet ziet in natuur- of landbouwgrond, krijgt een hogere vergoeding. De regeling moet de gevolgen van het aankomende Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - beter bekend als de betonstop - voor eigenaars verzachten.

Vergoeding

Een aantal steden en gemeenten trok echter aan de alarmbel, omdat de nieuwe regeling hen heel wat geld zou kosten. Omdat de vergoeding van 80 naar 100 procent van de waardevermindering gaat, maar ook omdat gronden die meer dan vijftig meter van een verharde weg liggen in aanmerking komen voor een vergoeding. Onder meer Sint-Niklaas en Gent berekenden op basis van de nieuwe regeling de planschade die ze naar aanleiding van nieuwe plannen zouden moeten betalen, en kwamen uit op miljoenen euro's meer dan eerst geraamd.

Minister Schauvliege "heeft zeker begrip voor de bezorgdheden van de lokale besturen", antwoordde ze in de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams parlement op vragen van Lode Ceyssens (CD&V), Ingrid Pira (Groen), Bruno Tobback (sp.a), Lydia Peeters (Open Vld) en Wilfried Vandaele (N-VA). "Maar ik wil ook de doelstellingen uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen realiseren."

Volgens de CD&V-minister zijn de berekeningen van de steden nog "te voorbarig". "In bepaalde gevallen zullen ze zeker kloppen, in andere zien we op het eerste gezicht al dat dit niet zo is". De berekeningen zullen "geval per geval" ingeschat moeten worden, stelt ze, ook op basis van een aantal objectieve factoren die de waarde van het perceel kunnen beïnvloeden, zoals de oppervlakte, de ligging of de cultuurwaarde. De vergoeding zal dus niet altijd aan 100 procent van de waarde van de grond berekend worden, iets waar de steden in hun berekeningen vaak wel van uitgingen, zegt Schauvliege.

Open ruimte beschermen

Tot slot komt de Vlaamse overheid voor bepaalde percelen ook tussen, bijvoorbeeld voor percelen in overstromingsgebied, besluit de minister.

Met de betonstop wil de Vlaamse regering de open ruimte in Vlaanderen beter beschermen. Vandaag verdwijnt er elke dag 6 ha van, tegen 2025 moet dat 3 ha worden en tegen 2040 moet dat zelfs naar 0. De Vlaamse regering moet de plannen wel nog formeel goedkeuren. Vlak voor de paasvakantie besprak de regering-Bourgeois het dossier, maar een akkoord kwam er toen niet. Volgens Schauvliege waren er wel afspraken gemaakt om "direct na de paasvakantie opnieuw rond de tafel te zitten."

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...