Bond Beter Leefmilieu en WWF willen nieuw plan om CO2-uitstoot effectief terug te dringen

donderdag 20 juni 2019 11:00
Bond Beter Leefmilieu en WWF willen nieuw plan om CO2-uitstoot effectief terug te dringen

Bron: Pixabay

“Investeringen en inspanningen om gebouwenverwarming te vergroenen” 

België is zwaar gebuisd voor zijn energie- en klimaatplan. Ons land heeft nog zes maanden de tijd om een plan voor te leggen dat de CO2-uitstoot effectief terugdringt. Dat zeggen de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en WWF. De Europese Commissie publiceerde dinsdag een evaluatie van alle nationale klimaat- en energieplannen 2030. Tegen 2030 moet België de CO2-uitstoot met 35 procent verminderen. Maar de Europese Commissie voorspelt een daling van slechts 13 procent op basis van het geplande beleid, een kloof van 22 procentpunten.

"Ook voor hernieuwbare energie gaan we onder de lat: België streeft naar een aandeel van 18,3 procent hernieuwbare energie tegen 2030", benadrukt Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu. "Te weinig ambitieus volgens de Europese Commissie, en de maatregelen om deze doelstelling te halen moeten beter uitgewerkt worden."

Het huidige plan veroorzaakt volgens de BBL een vertraging, in plaats van een versnelling, van de groei van hernieuwbare energie. "Er is een duidelijk ruimtelijk kader nodig voor de inplanting van windturbines en een plan om de bevolking beter te betrekken. Daarnaast dienen beleidsmakers investeringen in zonnepanelen op gemeenschappelijke daken mogelijk te maken en inspanningen om gebouwenverwarming te vergroenen, op te schroeven", aldus Spruyt.

Duidelijke maatregelen

Dit rapport is volgens de milieuorganisatie beschamend. "Het klimaatplan dat nu op tafel ligt, is ontoereikend om onze doelstellingen voor 2030 te halen", zegt Spruyt. De aanbevelingen van de Europese Commissie liggen volledig in lijn met de analyse die Bond Beter Leefmilieu naar eigen zeggen maakte van het Belgische plan. "Duidelijke maatregelen om sneller naar emissievrij transport over te schakelen of bedrijfswagens uit te faseren ontbreken. Daarnaast zetten de beleidsmakers te sterk in op schadelijke maatregelen zoals biobrandstoffen, en te weinig op de echte oplossingen zoals fietsinfrastructuur en een kwalitatief openbaar vervoer."

Achterstand

"Het huidige Belgische nationale klimaatplan voldoet niet om de klimaatcrisis te bedwingen", zegt Julie Vandenberghe van WWF. "Een geïntegreerde aanpak ontbreekt en het plan geeft geen concrete details over beleidsmaatregelen, timing, te bereiken doelstellingen en de nodige financiële middelen. De doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie moeten worden verhoogd." Bovendien moeten er volgens WWF een inventaris van fossiele brandstofsubsidies worden opgemaakt en een plan om die subsidies volledig af te bouwen. "Met de achterstand die België heeft op het gebied van zijn 2020-doelstellingen, moeten de Belgische overheden hun ambitie voor 2030 en daarna gevoelig opvoeren. België moet CO2-neutraal worden voor 2050, aandringen op een grotere EU-ambitie en beleidsmaatregelen nemen om de doelstellingen te bereiken waartoe het zich heeft verplicht toen men het Akkoord van Parijs ondertekende."

De Belgische overheden hebben volgens de milieuorganisaties nog zes maanden de tijd om het nationale energie- en klimaatplan te herzien op basis van de aanbevelingen van de Europese Commissie, de Belgische adviesraden en de resultaten van de openbare raadpleging.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...