CIB Vlaanderen reageert op plannen tot het bestrijden van discriminatie op private huurmarkt

donderdag 22 maart 2018 12:40
CIB Vlaanderen reageert op plannen tot het bestrijden van discriminatie op private huurmarkt

“Praktijktesten zijn niet het antwoord op de discriminatieproblematiek” 

Gisteren liet het Vlaams Huurdersplatform zich in De Standaard zeer kritisch uit over de plannen van minister Homans met betrekking tot het bestrijden van discriminatie op de private huurmarkt. De Standaard kon die plannen inkijken, nadat ze door het Vlaams Huurdersplatform waren gelekt. Uit het artikel blijkt nogmaals dat praktijktesten tot een symbooldossier zijn uitgegroeid. “Een debat op inhoudelijke argumenten is daardoor onmogelijk geworden. Dat praktijktesten geen oplossing bieden voor de discriminatieproblematiek is schijnbaar van geen tel”, aldus CIB Vlaanderen.

“Vanuit CIB Vlaanderen, de grootste en meest representatieve belangenvereniging voor Vlaamse vastgoedmakelaars, syndici, rentmeesters en aanverwante vastgoedberoepen, denken we al lang constructief mee over hoe een Vlaams beleid ter bestrijding van discriminatie op de private huurmarkt vorm zou kunnen krijgen. Daarbij hebben we echter altijd beklemtoond dat praktijktesten voor ons geen antwoord bieden.”

Methodologie

Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste blijft er de vraag of praktijktesten wel effectief discriminerend gedrag meten. Bovendien zijn er tot op heden discussies en onduidelijkheden omtrent de methodologie. “Met praktijktesten is ook iedereen bij voorbaat verdacht. Geen wonder dus dat dergelijke testen zeer gevoelig liggen bij verhuurders en vastgoedmakelaars en dat we met zekerheid kunnen voorspellen dat ze ervoor zullen zorgen dat een significant aantal er de brui aan zal geven en de verhuring zal stopzetten. Dat terwijl we net meer en niet minder aanbod nodig hebben op de huurmarkt. Beste remedie tegen discriminatie is en blijft dat er zich door een toename van het aantal huurwoningen niet langer tientallen maar slechts één of twee kandidaten zouden aanbieden voor een pand”, beklemtoont CIB Vlaanderen.

Bovendien zorgen praktijktesten voor een ongelijke behandeling van verhuurders en vastgoedmakelaars. Want, om via praktijktesten te werken moet er een opeenvolging van verhuringen zijn. Bij particuliere verhuurders is dat niet het geval: eens het pand verhuurd is, zal het wellicht 9 jaar of zelfs langer duren vooraleer het opnieuw op de markt komt. “Praktijktesten worden dus de facto steeds gefocust op de immosector. Meer zelfs, in Gent is gebleken dat het uitvoeren van praktijktesten niet het minste effect heeft op discriminatie door particuliere verhuurders.”

Draagvlak

De voorbije maanden heeft minister Homans gestreefd naar een breed gedragen actieplan. Vandaag moeten we vaststellen dat zo’n breed draagvlak naar alle waarschijnlijkheid onmogelijk is. Dit valt te betreuren aangezien het actieplan heel wat positieve maatregelen omvat. Het staat buiten kijf dat het voor een antidiscriminatiebeleid cruciaal is om een mentaliteitswijziging te realiseren bij verhuurders en vastgoedmakelaars. Daar wil minister Homans hard op inzetten.

Positief is ook dat de minister alle actoren echt wil samenbrengen en dat zij ook de lokale besturen actief wil betrekken. Het doel is om daarbij breed te gaan en zowel te kijken naar onder meer opleidingen als naar het versterken van klachtenprocedures. Het actieplan probeert dus zowel te anticiperen als remediërend te werken. “Het geheel neerzetten als louter het opmaken en verspreiden van een brochure is niet representatief voor wat het actieplan allemaal bevat. Door de inspanningen te versterken komen we een heel eind verder dan met praktijktesten.”

De wijze waarop men initiatieven rond sensibilisering en zelfregulering in de pers zet, is tekenend voor de polarisering die men in het debat wil inbrengen. Concrete initiatieven, zoals opgenomen in het actieplan, om discriminatie aan de oppervlakte te brengen zouden nochtans al een hele stap vooruit zijn.

“In elk geval heeft wat deze ochtend in de pers is verschenen weinig bijgedragen tot een debat richting een Vlaams antidiscriminatiebeleid met een breed draagvlak. Desalniettemin zal CIB Vlaanderen blijven inzetten op diverse acties en maatregelen om discriminatie tegen te gaan.”

(Bron: CIB Vlaanderen)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...