CIB Vlaanderen schaart zich mee achter doordacht antidiscriminatiebeleid

woensdag 09 december 2015 13:47
CIB Vlaanderen schaart zich mee achter doordacht antidiscriminatiebeleid

“Blijvend inzetten op sensibiliseren en samenwerken” 

”We moeten blijven inzetten op de strijd tegen discriminatie.” Daarmee reageert de Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) op een onderzoeksrapport rond gelijke toegang tot huisvesting, dat vandaag door de Stad Gent en Universiteit Gent wordt voorgesteld. “We willen samen met de stad werk maken van een doordacht antidiscriminatiebeleid, onder meer door doorgedreven sensibilisering en samenwerking. Maar we zijn geen voorstander van praktijktesten.”

De stad Gent en de universiteit Gent publiceerden woensdag het onderzoeksrapport ‘Gelijke toegang tot huisvesting voor elke Gentenaar’. In het rapport worden discriminatie en ongelijke behandeling op de Gentse woningmarkt in beeld gebracht, aan de hand van praktijktesten. Zo werd gemeten of een bepaalde doelgroep het moeilijker heeft bij het verkrijgen van een afspraak om een huurwoning te bezichtigen.

CIB Vlaanderen betreurt de cijfers die naar voren komen uit het onderzoek. In 37% van de gevallen zou een persoon met een Vlaamse naam wel een afspraak krijgen en een persoon met een naam van allochtone origine niet. Vanzelfsprekend kan het niet dat louter de klank van de naam als criterium wordt gehanteerd om een persoon al dan niet een afspraak toe te kennen.

Sensibilisering opdrijven

Het risico op discriminatie ligt lager bij bemiddeling door een vastgoedmakelaar dan wanneer particulieren de verhuring zelf afhandelen (26% vs. 47%). Hieruit blijkt dat vastgoedkantoren erin kunnen slagen om te gaan met een vraag tot discriminatie vanwege een verhuurder en dat zij zo drempels kunnen wegnemen. Deze positieve cases en methodes wat meer onder de aandacht brengen, is alvast een belangrijk startpunt voor een doordacht antidiscriminatiebeleid.

Discriminatie is onaanvaardbaar en elk onderzoek dat aangeeft dat discriminatie nog steeds frequent voorkomt, is een wake-up call voor de volledige sector. Het is duidelijk dat de inspanningen die op vandaag reeds geleverd worden om verhuurders en vastgoedmakelaars te sensibiliseren verder opgedreven moeten worden.

CIB Vlaanderen wil haar verantwoordelijkheid opnemen. De voorbije maanden werd constructief overleg gepleegd met de bevoegde schepen, Resul Tapmaz. Met als resultaat dat nieuwe acties zullen volgen om discriminatie terug te dringen. Een Gentse huisvestingsmarkt met een eerlijke toegang voor alle kandidaat-huurders is en blijft de gezamenlijke doelstelling. Net daarom vonden alle betrokken partijen het belangrijk om tot een Charter te komen, met concrete acties. 

Praktijktesten geen oplossing

Praktijktesten zijn voor CIB Vlaanderen echter geen oplossing voor het bestrijden van discriminatie. Het is een vorm van uitlokking waarbij de ideale omstandigheden worden gecreëerd opdat men in de fout zou gaan. Vastgoedmakelaars die doelbewust discrimineren, moeten bestraft worden. Maar met praktijktesten wordt iedereen onmiddellijk over dezelfde kam geschoren: allen zijn ze bij voorbaat schuldig. Zo wordt meteen de hele sector geculpabiliseerd, ook de meerderheid die correct werkt.

CIB Vlaanderen zal blijven inzetten op diverse acties en maatregelen om discriminatie tegen te gaan. Vergeet niet dat de vastgoedmakelaar die zich niet houdt aan de antidiscriminatiewetgeving tuchtrechtelijk vervolgd kan worden. Weinigen zijn zich evenwel bewust van de mogelijkheid om zich tot het Beroepsinstituut te wenden, ondanks de laagdrempeligheid. Daardoor kan de zelfregulering binnen de sector nog niet op volle kracht werken.

(Bron: CIB Vlaanderen)


Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...