Confederatie van Immoberoepen organiseert enquête bij meer dan 1.500 leden

zondag 19 juni 2016 15:51
Confederatie van Immoberoepen organiseert enquête bij meer dan 1.500 leden

“Erkende vluchtelingen vinden moeilijk plaats op huurmarkt wegens gebrek aan financiële garanties” 

Een gebrek aan financiële garanties zorgt ervoor dat erkende vluchtelingen moeilijk plaats vinden op de private huurmarkt. Dat leidt de Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) af uit een bevraging bij haar leden. Daaruit blijkt dat 71% van de respondenten al in aanraking is gekomen met erkende vluchtelingen op zoek naar huisvesting. Slechts enkelen konden aan de vraag tot huisvesting voldoen. Als sectorvertegenwoordiger wijst CIB Vlaanderen op de nood aan duidelijkheid en informatiedoorstroming. 

Van zodra vluchtelingen erkend zijn, moeten ze binnen de twee maanden het asielcentrum verlaten en op zoek gaan naar een ander onderkomen. Daarvoor zoeken ze meestal hun toevlucht op de – vandaag al zeer krappe - private huurmarkt. 

Met hun basisinkomen van rond de 800 euro worden ze verondersteld op zoek te gaan naar een huurappartement/woning. Al te vaak krijgen de vluchtelingen te horen dat ze mogen zoeken in een categorie rond de 500 euro. Een quasi onmogelijke opdracht, want reken hierbij nog de maandelijkse kosten en er blijft amper wat over om van te leven. De meeste huiseigenaars passen daarenboven de 1/3-regel toe om zekerheid te hebben over hun maandelijkse huurinkomsten. Met een inkomen van 800 euro blijft er maar een kleine 300 euro over om te huren en in die prijsklasse is amper wat te vinden in Vlaanderen.

Gebrek aan financiële garanties

Uit een bevraging van CIB Vlaanderen bij haar leden blijkt dat 71% van de respondenten al in aanraking gekomen is met erkende vluchtelingen die op zoek waren naar een dak boven hun hoofd. Slechts sporadisch kon men aan de vraag tot huisvesting voldoen. Vooral het gebrek aan financiële garanties (geen regulier inkomen, te beperkte uitkering, waarborgregeling,…) blijkt problematisch om onderdak te vinden op de private huurmarkt. Bovendien eisen de meeste eigenaars een contract op lange termijn en ook die garantie is amper te krijgen. Wie garandeert immers dat deze vluchtelingen volgend jaar nog in ons land wonen?

Informatiedoorstroming langs beide kanten

Verder blijkt uit de bevraging dat meer dan 75% van de vastgoedmakelaars vinden dat ze onvoldoende geïnformeerd worden rond de huisvesting van erkende vluchtelingen. Rond thema’s als solvabiliteit, contractbekwaamheid, taalproblematiek en het statuut van de vluchtelingen vraagt de sector dringend meer duidelijkheid van de bevoegde overheden. De helft van de vastgoedmakelaars is overigens vragende partij voor een contactpunt waar ze met alle vragen terechtkunnen. 

Ook het omgekeerde is het geval. CIB Vlaanderen vraagt om erkende vluchtelingen niet in onwetendheid op pad te sturen, maar hen erop te wijzen hoe de Vlaamse huurmarkt in elkaar zit en wat er allemaal bij komt kijken. 

CIB Vlaanderen richtte inmiddels een schrijven naar zowel Vlaams minister van Wonen Homans als Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken met de vraag om zowel op federaal als op Vlaams niveau rond de tafel te gaan zitten. In een overleg met de overheden kunnen we uiteenzetten welke informatie en zekerheden de vastgoedmakelaars en de verhuurders nodig hebben om asielzoekers te helpen op de vrije huurmarkt.

(Bron: CIB Vlaanderen)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...