Dagprijs voor woonzorgcentrum minder snel gestegen in 2018

woensdag 13 maart 2019 10:00
Dagprijs voor woonzorgcentrum minder snel gestegen in 2018

Bron: Pixabay

“Investering in nieuwe en betere infrastructuur met meer woonkwaliteit” 

De dagprijs in een Vlaams woonzorgcentrum bedroeg op 1 mei 2018 gemiddeld 57,59 euro. Dat is 2,29 procent meer dan in 2017. Maar wanneer je rekening houdt met de index van 1,82 procent gaat het om een reële prijsstijging van 0,47 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) werpen zijn maatregelen, zoals de invoering van een infrastructuurforfait, hun vruchten af.

Het verblijf in een woonzorgcentrum (rusthuis) wordt jaar na jaar duurder. Het Agentschap Zorg en Gezondheid monitort sinds enkele jaren de evolutie van de prijzen in de woonzorgcentra. Op 1 mei 2017 bedroeg de gemiddelde dagprijs in Vlaanderen 56,30 euro of zo'n 1.690 euro per maand. Uit een nieuwe monitoring, uitgevoerd bij 811 woonzorgcentra, blijkt nu dat die prijs op 1 mei 2018 is gestegen naar 57,59 euro per dag of zo'n 1.728 euro per maand. Dat is een stijging met 2,29 procent tegenover 2017. Maar rekening houdend met de inflatie blijft de reële stijging beperkt tot 0,47 procent of 0,26 euro per dag.

Betere infrastructuur

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid vlakt de stijging van de dagprijzen duidelijk af. "De reële stijging van de dagprijzen was nooit zo laag als nu", zegt woordvoerder Joris Moonens. Dat er toch nog sprake is van een lichte stijging heeft volgens Moonens vooral te maken met de hogere prijzen in nieuwe of verbouwde woonzorgcentra. "Tegenover een prijsstijging staat echter bijna altijd een investering in nieuwe en betere infrastructuur met meer woonoppervlakte en dus meer woonkwaliteit", klinkt het.

Er zijn wat regionale verschillen. Zo ligt de dagprijs het hoogst in Brussel (62,47 euro) en het laagst in Oost-Vlaanderen (54,97 euro). En net als de voorgaande jaren zijn de commerciële woonzorgcentra (63,13 euro) een stuk duurder dan de openbare (54,92 euro) of social profit (55,97 euro) woonzorgcentra, al ligt de procentuele reële stijging in de commerciële centra dit jaar wel lager.

Betaalbaar wonen

Volgens Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) blijkt uit de cijfers dat de inspanningen om de woonzorgcentra zo betaalbaar mogelijk te houden hun vruchten afwerpen. De CD&V-minister verwijst onder meer naar de invoering van het infrastructuurforfait. Sinds 2018 kent Vlaanderen (onder bepaalde voorwaarden) 5 euro per dag subsidie toe voor nieuwe of vernieuwde woongelegenheden. Dat bedrag van 5 euro moet in mindering worden gebracht van de dagprijs die de bewoner betaalt. In de meting van 2018 zijn 3.213 woongelegenheden met infrastructuurforfait opgenomen. Die woongelegenheden hebben wel een hoge gemiddelde dagprijs van 63,75 euro, maar het gaat natuurlijk om nieuwe of vernieuwde woongelegenheden.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...