Deputatie verleent bouwvergunning in beroep

woensdag 24 mei 2017 11:31
Deputatie verleent bouwvergunning in beroep

“Tweede keer dat provincieraad bouwvergunning geeft hetgeen schepencollege eerst weigerde” 

De Oost-Vlaamse deputatie heeft onlangs een bouwvergunning in beroep verleend voor een bijkomend kantoorgebouw met commerciële units nabij het station Gent-Sint-Pieters. Eind januari besliste de stad Gent om geen vergunning te verlenen aan de NV Philadelphus, een vennootschap rond projectontwikkelaar Ignace De Paepe en zijn twee kinderen.

De Paepe wil langs de Fabiolalaan, achter het VAC Gent, een tweede gebouw bouwen, palend aan een recent kantoorgebouw. Maar volgens het Gentse schepencollege voldeed zijn bouwaanvraag niet aan het minimum aantal opgelegde woningen dat in de verkavelingsvergunning vastligt. Een verwijzing naar het GRUP, om daarvan af te wijken, volgde het schepencollege eind januari niet. Ook ging de aanvraag over zeven verdiepingen, terwijl dat er maximaal zes mogen zijn. Buurtcomité Buitensporig diende bezwaar in, ook de dienst Monumentenzorg en Architectuur adviseerde negatief, net als het mobiliteitsbedrijf en finaal de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar.

Precedent

In een recent besluit motiveert de deputatie onder meer dat de afwijkingen ten opzichte van het geldende plan beperkt zijn en binnen het toepassingsgebied van de decretaal voorziene afwijkingsmogelijkheden vallen. Ook zegt de deputatie dat de plannen beperkt aangepast werden, in functie van de toegankelijkheid en de fietsenberging.

Het is de tweede keer op een jaar tijd dat de deputatie in beroep een bouwvergunning geeft voor een project in die buurt dat het schepencollege eerst weigerde, merkt buurtcomité Buitensporig op, verwijzend naar een diamantvormig gebouw waartegen een procedure loopt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "Volgens de verkavelingvergunning, die nog maar twee jaar geleden door diezelfde deputatie werd verleend, moet op die plaats een appartementsgebouw en een handelszaak komen", zegt het buurtcomité. "De deputatie legde toen zelfs bijkomende voorwaarden op voor deze appartementen."

Het buurtcomité wijst ook op een zeer beperkte mobiliteitsstudie, te meer er voor de 1.400 vierkante meter grote supermarkt geen bijkomende parkeerplaats is voorzien. Buitensporig verwacht dat de stad in beroep gaat tegen de uitspraak.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...