Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat. Meer info

Dit zijn de extra kosten als u een huis verkoopt

donderdag 02 april 2015 07:47
Dit zijn de extra kosten als u een huis verkoopt

"Administratieve verplichtingen ten laste van de verkoper" 

Wie van plan is om zijn huis, appartement,... te verkopen, hoopt natuurlijk om hier wat winst mee op te strijken. Toch dient u als verkoper rekening te houden met een aantal bijkomende kosten en formaliteiten die uw richting uitkomen. Dat zijn bijvoorbeeld administratieve verplichtingen zoals diverse attesten en keuringen die voorgelegd moeten worden bij de verkoop van uw eigendom. Zodat u niet voor voldongen feiten zou staan, zetten we alles even op een rijtje.

Bodemattest

Bij het te koop stellen van je woning komen allerlei administratieve verplichtingen kijken. Zo moet de verkoper al bij de tekoopstelling van de eigendom beschikken over een bodemattest. Al wie een woning of een grond verkoopt is namelijk verplicht om bij de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, een bodemattest aan te vragen voor het afsluiten van de overeenkomst. Op deze manier wordt uw potentiële koper geïnformeerd over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest brengt een kostprijs van 50 euro per kadastraal perceel met zich mee. Als op de grond ooit een risicoactiviteit werd uitgeoefend, is de verkoper bovendien verplicht om op zijn kosten een oriënterend onderzoek te laten uitvoeren door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Wanneer u van plan bent om uw woning te verkopen, dan moet u steeds een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-kopers. Dit certificaat geeft alvast de energetische kwaliteit weer van de woning aan de hand van een energiescore, die berekent wordt op basis van de oppervlakte, de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van dak, ramen, muren en deuren en de installatie voor verwarming en warm water. De verkoper is verplicht om dit EPC aan te vragen en kost tussen de 200 en 250 euro. Het energieprestatiecertificaat blijft tien jaar van kracht.

Keuring van de elektrische installaties

Of de elektriciteit van de woning wettelijk in orde is, is een vaak gestelde vraag en wordt beantwoord door de keuring van de elektrische installaties. Wie een huis verkoopt, moet namelijk een elektrische keuring voorleggen aan de koper. Deze controle, die uitgevoerd moet worden door een erkende keurder, is ook hier op kosten van de verkoper zelf. Als uw elektrische installatie na 1 oktober 1981 werd gecontroleerd, hoeft u geen nieuwe controle te laten uitvoeren.

Postinterventiedossier (PID)

Naast een bodemattest, het EPC en de elektrische keuring moet u als verkoper ook het postinterventiedossier (PID) kunnen doorgeven aan de nieuwe eigenaar. Dit dossier bevat alle technische gegevens en structuur van het gebouw, wat handig is voor architecten en aannemers. Het PID moet tijdens de gehele levensduur bij het gebouw blijven en aangevuld worden met de nieuwe gegevens als er wijzigingen aan het gebouw plaatsvinden.

Stookolietank

Tenslotte moet ook uw stookolietank aan alle wettelijke verplichtingen voldoen als u van plan bent uw huis te verkopen. Daarbij wordt door de Vlaamse overheid een onderscheid gemaakt tussen ondergrondse en bovengrondse tanks. Bovendien gelden er andere regels voor recente en oude modellen. Ondergrondse tanks moeten bijvoorbeeld om de vijf jaar gecontroleerd worden. Bovengrondse modellen hoeven géén herhalingscontrole meer te krijgen. Ook hier hangt een extra kost aan vast.

Bovendien bent u ook verplicht nog een aantal zaken te vermelden bij uw advertentie zoals o.a. de stedenbouwkundige bestemming, of er al dan niet een voorkooprecht bestaat, of er een stedenbouwkundige overtreding is, of uw eigendom al dan niet in overstromingsgebied of overstromingsgevoelig gebied gelegen is,...

Doet u een beroep op een erkend vastgoedmakelaar dan zal deze u bijstaan bij al deze administratieve formaliteiten en mogelijks uit commerciële overweging een aantal daaraan verbonden kosten op zich nemen.

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...