E-mail volstaat niet langer om akkoord over koop of verkoop van huis te bewijzen

woensdag 08 maart 2017 12:19
E-mail volstaat niet langer om akkoord over koop of verkoop van huis te bewijzen

“Arrest draait klok vijftien jaar terug in de tijd” 

Immokantoren, kopers en verkopers kunnen niet langer een beroep doen op e-mails om te bewijzen dat ze een akkoord hadden over de koop of verkoop van een huis of appartement. Dat heeft het Antwerpse hof van beroep geoordeeld in een arrest, zo schrijft Het Laatste Nieuws woensdag.

Volgens advocaat Rob De Koninck "draait dat arrest de klok vijftien jaar terug in de tijd". Het arrest in kwestie werd al op 19 december door het hof van beroep in Antwerpen uitgesproken, in een zaak omtrent een juridische strijd rond de verkoop van een pand. Tussen de kopers, de verkoper en vastgoedmakelaar waren heel wat e-mails uitgewisseld, en ook de uiteindelijke verkoopovereenkomst werd via e-mail gedeeld.

Elektronische weg

De koop sprong uiteindelijk toch af, waarna de kandidaat-kopers via de juridische weg wilden bewijzen dat er wel degelijk een akkoord gesloten was. In eerste aanleg kregen ze van een rechter in Turnhout nog gelijk, omdat uit het mailverkeer bleek dat de partijen het eens waren over de prijs en het goed.

Het hof van beroep in Antwerpen volgde die redenering echter niet. "Uit de wettelijke bepalingen van de Wet Elektronische Handel volgt dat een koop-verkoopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed niet tot stand kan komen via elektronische weg", luidt het arrest. Nog volgens de rechtbank kunnen e-mails zelfs niet gebruikt worden als een "begin van bewijs door geschrift".

Volgens meester De Koninck heeft het arrest tot gevolg dat "noch de koper, noch de verkoper aan de hand van mailverkeer kan bewijzen dat de verkoop is gerealiseerd. Wellicht zal het Hof van Cassatie moeten uitmaken waar kopers en verkopers aan toe zijn", besluit De Koninck.

Achterpoortje dichten

De rechter heeft gebruik gemaakt van een achterpoortje in een wet die bijna 15 jaar oud is." Dat zegt Alexander De Croo, minister bevoegd voor de Digitale Agenda, in reactie op het arrest dat e-mails verwerpt als bewijs voor een verkoopovereenkomst. "Ik zal het initiatief nemen om dat achterpoortje te dichten."

Alexander De Croo zegt dat de uitspraak ingaat tegen de filosofie van de Digital Act, die vorig jaar is ingevoerd en die digitale documenten op gelijke voet stelt met papieren tegenhangers. "Uiteraard moeten bij belangrijke transacties de nodige veiligheidswaarborgen van kracht blijven, ook in de digitale wereld", stelt De Croo. "Een verkoopsovereenkomst kan pas tot stand komen wanneer het duidelijk is dat beide partijen een akkoord hebben bereikt." Dat kan volgens de minister echter net zo goed digitaal en daarom zal hij de wet aanpassen.

Ook het aanvragen van attesten of de ondertekening van de definitieve verkoop kunnen volgens de minister via digitale weg verlopen, "bijvoorbeeld via een ondertekening met gekwalificeerde handtekening of het leveren van een digitale versie van zo'n attest".

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...