Een vastgoedjaar in het teken van herfinancieringen, renovaties en tweede verblijven

woensdag 03 februari 2016 14:36
Een vastgoedjaar in het teken van herfinancieringen, renovaties en tweede verblijven

“Kredietnemers kiezen massaal voor vaste rente” 

Het vastgoed jaar 2015 werd gekenmerkt door een sterke groei in het volume hypothecaire kredieten bij BNP Paribas Fortis. De voortdurend dalende hypotheekrente, in combinatie met de regionalisering van de belastingen op vastgoed en de aangekondigde wijzigingen in het btw-tarief voor renovaties, resulteerde in een opmerkelijke groei over het hele jaar, en dit in alle regio's.

De belangstelling voor vastgoed in ons land lijkt niet te verzwakken. Uit het aantal hypothecaire leningen dat in 2015 bij BNP Paribas Fortis werd afgesloten, blijkt nogmaals dat de Belg een baksteen in de maag heeft. De marktleider tekende een constante stijging op in het volume toegekende vastgoed kredieten.

"Onroerend goed blijft een vaste waarde in het Belgische beleggingslandschap", bevestigt Greet Van Criekingen, die bij BNP Paribas Fortis verantwoordelijk is voor de hypothecaire kredieten. "De combinatie van factoren zoals de aanpassing van de fiscale stelsels voor hypothecaire kredieten in de verschillende Gewesten, de aanhoudend lage rente en de aangekondigde veranderingen in het btw-tariefvoor renovaties, heeft onze volumes doen toenemen".

Over heel 2015 was het merendeel van de woonkredieten, herfinancieringen niet meegerekend, bestemd voor de aankoop van een huis (49% van het totale volume) voor een gemiddelde bedrag van 157.789 euro (tegenover 147.892 euro in 2014). Het gemiddelde bedrag van onze kredieten, alle doeleinden samen, steeg met 3% naar 118.801 euro, tegenover bijna 115.000 euro in 2014.

In 2014 werd de hypotheekmarkt gekenmerkt door het grote aantal herfinancieringen. Hoewel die golf in de eerste helft van 2015 aanhield, nam hij in het tweede halfjaar geleidelijk af. 65% van de volledige productie van hypothecaire leningen bij BNP Paribas Fortis betrof herfinancieringen.

Massale voorkeur voor een vast tarief

Het is niet meer dan logisch dat de klanten zich duurzaam ingedekt hebben tegen de gevolgen van een eventuele rentestijging door formules met variabele tarieven links te laten liggen en voornamelijk te kiezen voor een vaste rente. Bij BNP Paribas Fortis opteerde 95% van de kredietnemers vorig jaar voor een vast tarief.

Wat de duur van de leningen betreft, zorgde de zeer lage rente van de voorbije twee jaar ervoor dat de looptijden van het ene jaar tot het andere constant bleven. De gemiddelde looptijd was vorig jaar 224 maanden. Zes op de tien klanten kozen voor een krediet op minder dan 20 jaar. De gemiddelde maandelijkse afbetaling bedroeg 706 euro.

Ook de jongeren hebben een baksteen in de maag

Meer dan ooit profiterende min-dertigers van de lage rentecurve om eigenaar te worden. Bij BNP Paribas Fortis wordt een vijfde van de hypothecaire kredieten afgesloten door jongeren (onder 30 jaar). Twee op de drie kandidaat-kopers jonger dan 30 verkiest (herfinancieringen niet meegerekend) een aankoop op de secundaire markt boven nieuwbouw (15%).

Gemiddeld leent de 'Generatie Y' voor een vastgoed aankoop 165.923 euro, een stijging tegenover vorig jaar (158.980 euro). Door hun beperktere financiële middelen lenen de jongeren 86% van de waarde van het onroerend goed, wat meer is dan het algemene gemiddelde (79%).

Renovatie blijft het goed doen

"Vanaf 1 januari 2016 moet een woning op het ogenblik van de renovatiewerkzaamheden ten minste tien jaar oud zijn om het verlaagde btw-tarief van 6% te kunnen genieten. Voorheen was dit slechts 5 jaar. Het vooruitzicht van die aanpassing heeft onmiskenbaar een impact gehad op de aanvragen voor renovatie kredieten", aldus Nadia El Mehdi, verantwoordelijke kredieten aan particulieren bij BNP Paribas Fortis. Dat resulteerde bij BNP Paribas Fortis in een stijging met 15% van het ene jaar tot het andere. We stellen vast dat de helft van de aanvragers bestaande klanten zijn.

De hoogdagen van het tweede verblijf

Het afgelopen jaar steeg het aantal toegekende leningen voor de aankoop van een tweede verblijf met bijna 20% tegenover 2014. Opmerkelijk gegeven: hoewel het bedrag dat geleend wordt voor de aankoop van een tweede verblijf doorgaans hoger is dan voor de hoofdverblijfplaats, is het geleende percentage vaak lager (73% tegenover 79%). De gemiddelde leeftijd van de eigenaars van een tweede verblijf is 42 jaar, terwijl dat voor de hoofdverblijfplaats 37 jaar is.

In 2016 verwacht BNP Paribas Fortis een lichte groei van de vastgoedmarkt, nog altijd ondersteund door lage rentetarieven: "Er is op dit ogenblik een zeer sterk evenwicht tussen vraag en aanbod op de markt", stelt Nadia El Mehdi vast. "Een cruciale factor is uiteraard het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Op korte termijn verwachten we geen snelle stijging van de tarieven. Dus zal de verkoop van woningen blijven stijgen, maar trager dan vorig jaar".

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...