Energiecoalitie pleit voor snelle stop op stookolieketels in woningen

vrijdag 26 april 2019 11:30
Energiecoalitie pleit voor snelle stop op stookolieketels in woningen

Bron: Pixabay

“Groenere verwarming zoals warmtepompen of zonneboilers nodig” 

Negentig procent van de gezinnen in Vlaanderen verwarmt de woning met stookolie of aardgas. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten zij snel aangemoedigd worden om over te stappen naar groenere verwarming, zoals warmtepompen of zonneboilers. Dat zegt een coalitie van zestig energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten, bijeengebracht op initiatief van Bond Beter Leefmilieu en de Organisatie Duurzame Energie. De Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) reageert afwijzend.

De gezinnen die nu nog verwarmen met stookolie of aardgas, zijn samen goed voor 14 procent van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen, klinkt het. Tot 2050 zouden elk jaar zowat 100.000 huishoudens moeten omschakelen naar verwarming via warmtenetten, warmtepompen, zonneboilers of duurzame biomassa, als we de klimaatdoelstellingen willen halen.

Maar op dit moment wordt zo'n omschakeling niet aangemoedigd, stelt de coalitie. Integendeel, de lasten zijn net het hoogst op de duurzaamste vormen van verwarming. De betrokkenen vragen daarom om een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas en stookolie. Met andere woorden, de heffingen die je betaalt naast de energieprijs, moeten vooral op de gas-/stookoliefactuur terechtkomen, en niet langer op de elektriciteitsfactuur.

Geen nieuwe ketels

En de coalitie gaat nog verder. Vanaf 2021 mogen er geen nieuwe stookolieketels meer geplaatst worden in woningen, vindt ze. En vanaf 2030 ook geen nieuwe aardgasketels. Ze pleit voorts voor de invoering van een gebiedsdekkend warmtebeleid tegen 2025.
De maatregelen die de coalitie voorstelt, komen ook aan bod in het Vlaams energieplan 2021-2030 en het interfederaal energiepact. Maar voor de coalitie moeten ze sneller ingevoerd worden en mogen ze ambitieuzer zijn. In Vlaanderen was vorige zomer bijvoorbeeld sprake van een verbod op de verkoop van stookolieketels in 2021, maar dat wordt een verbod op dergelijke ketels enkel bij nieuwbouw en ingrijpende energierenovatie.

Energie en warmte

"Hernieuwbare elektriciteit staat al een tijdje op de politieke agenda. Nu is het de beurt aan warmte", stelt Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu. "Met drie sleutelmaatregelen kunnen de komende Vlaamse en federale regeringen de omslag van stookolie en aardgas naar duurzame warmte op gang trekken." In de coalitie zitten energiebedrijven als Engie, Eneco en Luminus, fabrikanten van verwarmingstoestellen zoals Bulex, Daikin en Vaillant, milieuorganisaties als Greenpeace en WWF...

De Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) reageerde in "De Ochtend" op Radio 1 afwijzend. Net als eerder wijst ze onder meer op de hoge kostprijs van warmtepompen. Bovendien doet de sector veel inspanningen om de ecologische voetafdruk van verwarmen met stookolie te verkleinen. De federatie pleit er daarom voor om eerder in te zetten op vervanging van oude ketels door nieuwe. Brafco zei eerder dat een verbod op de verkoop van stookolieketens duizenden jobs - al zeker 5.000 directe jobs - zou kosten.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...