Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat. Meer info

Financieel beheer vastgoedpark sociale zekerheid ondermaats gestuurd

dinsdag 12 februari 2013 14:45
Financieel beheer vastgoedpark sociale zekerheid ondermaats gestuurd

“Onderzoek naar kennis, waardering en beheer”  

Het financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) wordt onvoldoende gestuurd. Dat besluit het Rekenhof uit een onderzoek naar de kennis, de waardering en het beheer van het vastgoed van negen dergelijke instellingen, waaronder het RIZIV, de RVA, de RSZ en de RVP. Het auditverslag over het financieel beheer verscheen dinsdag op de website van het Rekenhof en heeft vooral tot doel om algemene lessen te trekken omtrent het financieel beheer van het vastgoed van de instellingen van de OISZ.

Het Rekenhof, dat de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies controleert, stelt vast dat de kennis over het vastgoed van de OISZ fragmentarisch is en dat er niet altijd een historiek is van de vastgoedtransacties. Dat onder meer wegens de inventarisatieprocedures en -instrumenten die de OISZ hanteren. Voorts geven de financiële staten momenteel geen waarheidsgetrouw beeld over de waarde van het patrimonium. Bovendien is het vastgoed mettertijd uit gedwongen keuzes gegroeid en blijven de beschikbare middelen onderbenut, aldus nog het Rekenhof.

Optimaliseren

De instantie beveelt na de studie vooral aan om te verduidelijken wat nu precies het doel is van de vastgoedfunctie binnen de OISZ en hoe die functie moet bijdragen tot een betere beheersing van het budget. “Er is nood aan criteria om te kunnen kiezen tussen kopen en huren en de OISZ zouden regels moeten bepalen voor het bestemmen van gebouwen, de raming ervan en het te koop of te huur zetten.” Het Rekenhof beveelt ook aan het beheer van het OISZ-vastgoed op te volgen en een kader af te bakenen voor de inventarisaties. Het boekhoudplan van de OISZ met daarin de waarderingsregels en de regels voor het boeken van vastgoed, is aan modernisering toe.

Tot slot beveelt het Rekenhof nog aan de vernieuwing van het OISZ-vastgoed te optimaliseren. De dimensie "tijd" zou deel moeten uitmaken van het vastgoedbeheer. De OISZ zouden overigens moeten overwegen hun middelen te delen, nagaan in welke domeinen dat het meeste voordelen oplevert en preciseren welke voorwaarden vooraf vervuld moeten zijn om zo'n systeem te kunnen invoeren.

Kadaster

Tijdens de tegensprekelijke procedure hebben de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris voor Sociale Zaken het Rekenhof attent gemaakt op de tekst die de toezichthoudende kabinetten hebben voorgelegd en die het college van OISZ heeft goedgekeurd. Volgens die tekst zal tegen eind maart 2013 een kadaster van het vastgoed van alle OISZ worden opgesteld. Voorts zal vanaf 1 april 2013 elke aanvraag voor het huren, kopen, verhuren, verkopen of renoveren van gebouwen vooraf door het college van OISZ moeten worden goedgekeurd.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...