Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat. Meer info

Gegevens kadastraal inkomen niet up-to-date, herziening noodzakelijk

woensdag 13 maart 2013 17:07
Gegevens kadastraal inkomen niet up-to-date, herziening noodzakelijk

“Sancties voor niet-spontane aangifte moeten worden toegepast” 

Uit een verslag van het Rekenhof aan het federaal parlement blijkt dat Belgen ietwat ongelijk belast worden wat betreft hun woning. Oorzaak hiervan: de kadastrale inkomens werden nooit aangepast en up-to-date gemaakt. Ook blijkt uit het rapport dat er sinds 2006 geen sancties werden uitgedeeld voor niet-spontane aangiften waardoor actuele gegevens met betrekking tot het kadastraal inkomen al helemaal uit den boze zijn. “Het uitblijven van een algemene evaluatie van de kadastrale inkomens sinds de perequatie van 1980 gaat echter niet zonder gevolgen voor de correcte inning van de belasting. Bovendien ontstaat hierdoor ongelijkheid tussen de belastingplichtigen,” klinkt het vanuit het Rekenhof, dat de controle uitvoert over de openbare financiën van de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies.

Het kadastraal inkomen, dat sinds 1975 actief is, vormt in praktijk de basis waarop eigenaars in België op hun woningen worden belast. Dat fictief huurinkomen wordt daarenboven gedefinieerd als het gemiddeld normaal netto-inkomen van één jaar en wordt geschat door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentaire (AAPD) van de FOD Financiën. Om ervoor te zorgen dat de belasting correct wordt vastgesteld en de fiscale gelijkheid niet in het gedrang komt, zou het kadastraal inkomen moeten beantwoorden aan de reële kenmerken van elk onroerend goed. Daarom schrijft de wet voor dat de kadastrale gegevens om de tien jaar worden herzien of van zodra een onroerend goed een substantiële wijziging ondergaat. Zo zouden de kadastrale gegevens bijvoorbeeld moeten aangepast worden wanneer de ligging van de woonst er op verbetert. Dat wordt echter niet altijd in de praktijk uitgevoerd, zo bleek uit een autditverslag van 2006. In zijn audit van 2006 stelde het Rekenhof bijvoorbeeld dat de sancties voor niet-spontane aangifte van aangebrachte wijzigingen aan goederen effectief moesten worden toegepast en klaagde men de niet geactualiseerde kadastrale gegevens aan.

Puik werk

De administratie heeft sinds 2006 alvast diverse stappen ondernomen om meer informatie te krijgen. Daarvoor krijgt de administratie van het Rekenhof een pluim. Zo is er werk gemaakt van een geautomatiseerde melding van (ver)bouwvergunningen die een gemeente toekent. Momenteel neemt 93 procent van de gemeenten daaraan deel. “Maar hier wordt dan niet gesproken over alle Belgen die onder de radar zonder vergunning aan de slag gaan.”

Het Rekenhof pleit daarom om de initiatieven voort te zetten om tot volledige en geactualiseerde kadastrale gegevens te komen. De samenwerking met de externe partners moet blijven bestaan en de gegevensuitwisseling moet vlotter verlopen. Aangezien de gemeentebesturen de realiteit op het terrein goed kennen, vormen zij een kostbare bron van informatie over het patrimonium.

(bron: Belga)


Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...