Huurinkomsten onder de loep door regering-Michel

woensdag 04 november 2015 16:00
Huurinkomsten onder de loep door regering-Michel

“Schieten de huurprijzen straks de hoogte in?” 

De taxshift of belastingverschuiving, waar de huidige regering-Michel volop werk van maakt, heeft nu ook de huurinkomsten in het vizier. Volgens Logic-immo zou deze mogelijke belasting van de huurinkomsten een belangrijk discussiepunt zijn. Gaan we naar een vast belastingtarief op alle vermogens? Wordt het kadastraal inkomen opnieuw onder de loep genomen? Of blijft het voordelige fiscale systeem behouden? Dat is dé vraag inzake de taxshift.

In het huidige, gunstige systeem hangt de manier waarop de huurinkomsten voor een woning belast worden af van de aard van de huurder en het gebruik ervan. Wanneer de huurder de woning privé gebruikt, is het belastbare bedrag steeds afhankelijk van het kadastraal inkomen (ki) van de woning. Het ki is echter niet meer aangepast sinds 1975, waardoor het meestal lager ligt dan de reële waarde van woningen en een incorrecte weergave biedt.

Intussen ligt er op de regeringstafel een ontwerp klaar voor een taxshift waarbij ook de huurinkomsten anders belast zouden worden. Het idee komt erop neer dat uw inkomen in twee categorieën opgesplitst wordt: de inkomsten uit arbeid enerzijds en de vermogensinkomsten anderzijds. Die eerste categorie blijft onderworpen aan een progressieve belasting zoals nu, de andere wordt tegen een vast tarief, mogelijks 25 procent, belast. Als het voorstel het haalt, dan heeft dat grote gevolgen voor uw belastingen. Zo zullen alle inkomsten uit onroerende goederen, dus ook uw huurinkomsten, anders belast worden. Gezien iedere eigenaar-verhuurder verplicht is het huurcontract te registreren, is deze belastingverschuiving een relatief eenvoudige oplossing.

Huurprijzen

Mogelijks zorgt deze aanpassing er wel voor dat de verhuurder deze belasting ook doorrekent in de huurprijs. Wanneer de regering bijvoorbeeld beslist om 25% belasting te heffen op de huurinkomsten, is de kans meer dan reëel dat de huurprijzen bij nieuwe contracten meteen stijgen om zo eenzelfde netto-huurinkomst te verwerven. Gezien de huurprijs bij een bestaand huurcontract enkel kan gewijzigd worden via het jaarlijks indexeren, en dus niet meteen kan doorgerekend worden aan de huidige huurder, zal deze nieuwigheid niet zonder slag of stoot plaatsvinden.

Deze belasting is ook een slag in het gezicht van de hardwerkende Belg die zich na jarenlange arbeid eindelijk een tweede woning heeft kunnen verwerven en met deze maatregel opnieuw de rekening betaalt. Gegeven het huidige tekort aan huurwoningen zou deze taxshift, gepaard met een stijging van de huurprijzen, wel eens voor sociale drama’s kunnen zorgen.

Bijkomende vraag die men zich moet stellen, is of deze nieuwe belasting ook geen inpak zal hebben op de verkoopprijzen van onroerend goed. Door het belasten van de huurinkomsten uit private verhuur, zal investeren in vastgoed minder aantrekkelijk worden. Ofwel stijgen de huurprijzen zodat een aanvaardbaar rendement gewaarborgd blijft ofwel moeten de verkoopprijzen dalen om hetzelfde netto-rendement te kunnen behouden.

Een maatregel met wellicht een verregaande impact op de vastgoedmarkt?


Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...