Iedereen een energiezuinig huis in 2050

maandag 26 oktober 2015 11:00
Iedereen een energiezuinig huis in 2050

“Slimme keuzes maken over onder andere grondplan, indeling, isolatie en beglazing” 

In het land waar iedereen een baksteen in de maag heeft, staan nog bijzonder veel oude woningen en appartementen die lang niet voldoen aan de huidige eisen inzake energiezuinigheid. Daar wil de Vlaamse regering nu verandering in brengen. Tegen 2050, aldus de regering-Bourgeois, woont iedere Vlaming in een energiezuinig huis. Wat staat er concreet te gebeuren?

Slecht geïsoleerde woningen

Meer dan de helft van de woningen in Vlaanderen is vóór 1970 gebouwd, toen de kennis over isolatie nog niet zo ver stond. Het spreekt voor zich dat een groot deel van die huizen – van 19e-eeuwse villaatjes tot modernistische appartementenblokken – niet voldoet aan de huidige isolatienormen. Meer zelfs: heel wat woningen scoren erbarmelijk op allerlei parameters voor energiegebruik. Zo zijn veel woningen nog niet uitgerust met dakisolatie en dubbele beglazing. Dat is niet alleen slecht voor het klimaat, maar je betaalt je als bewoner ook blauw aan verwarming.

Duurzaam bouwen wordt beloond

De regering probeert ons al langere tijd aan te zetten tot energiezuinig bouwen. Voor nieuwbouwwoningen en –appartementen gelden ondertussen de strengste normen. Elke woning die nu wordt gebouwd, moet een E-peil van E60 halen. Om dat peil te behalen, moet je slimme keuzes maken over je grondplan, indeling, isolatie, beglazing, energie, verwarming, ventilatie, enzovoort. Vanaf 1 januari 2016 verstrengt deze norm trouwens, tot E50. Het goede nieuws is dat er heel wat aantrekkelijke premies bestaan voor wie een extra laag E-peil kan voorleggen. Bovendien hebben veel Vlamingen nu al een woning die aan die norm voldoet. In veel gevallen is zelfs sprake van een passiefhuis.

Renovatiepact: iedereen een energiezuinig huis

Ook voor energiezuinige renovaties bestaan er premies. Volgens de huidige regering heeft het bestaande systeem zijn nut bewezen, maar is er nu nood aan een nieuwe werkwijze. Het Renovatiepact, voorgesteld door Vlaams ministers Annemie Turtelboom, Liesbeth Homans en Joke Schauvliege, wil alle woningen in Vlaanderen energiezuinig maken tegen 2050. De ministers willen een aantal maatregelen nemen om een “renovatieboost” op gang te trekken die het E-peil van de bestaande woningen kan verlagen tot E60, de norm die in 2015 geldt voor nieuwbouwwoningen. Een van de maatregelen: de bestaande energiepremies hervormen. Hoe het nieuwe systeem er zal uitzien, en wanneer het in werking treedt, is nog niet bekend.

Het Renovatiepact krijgt de steun van heel wat actoren in de bouwsector. Ook de milieubeweging juicht de langetermijndoelstellingen toe.

(Bron: Bouw en Wonen)


Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...