Jaarlijks bijna 3.000 verkrotte woningen in Vlaanderen vernieuwd

maandag 25 juli 2016 09:00
Jaarlijks bijna 3.000 verkrotte woningen in Vlaanderen vernieuwd

“Verkrottingsheffing mist haar doel niet” 

Tussen 2013 en 2015 werden 8.845 woningen van de Vlaamse verkrottingslijst geschrapt. Dat betekent dat de woningen in orde werden gebracht of gesloopt om er nieuwbouw op te plaatsen of er een andere bestemming aan te geven. Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) concludeert uit de cijfers van minister van Wonen Liesbeth Homans dat de verkrottingsheffing haar doel niet mist.

Eind vorig jaar telde de verkrottingslijst 8.447 panden. De afgelopen drie jaar verdwenen er gemiddeld bijna 3.000 woningen van de lijst. Toch blijft de lijst min of meer constant, want tegelijkertijd kwamen er gemiddeld 3.500 woningen per jaar bij. Toch spreekt Engelbosch van een positieve evolutie. "De woningcontroleurs voeren de jongste jaren immers steeds meer controles uit en stellen ook strengere eisen".

Krotbelasting

Woningen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in de inventaris van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen of van verwaarloosde woningen of gebouwen kunnen onderhevig zijn aan de verkrottingsheffing, ook wel de krotbelasting genoemd. Die bracht vorig jaar 6,75 miljoen euro in het laatje voor 2.512 woningen. Dat aantal stemt overeen met een derde van het totaal aantal verkrotte woningen. Voor de overige panden werd een vrijstelling of opschorting verleend, weet Engelbosch.

Overigens kregen in 2015 nog 369 eigenaars een achterstallige heffing opgelegd omdat ze hun renovatiebelofte niet waren nagekomen. Dat leverde bijna 1,2 miljoen euro op.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...