Leuvense gemeenteraad verwerpt voorstel Daems over differentiëring onroerende voorheffing

woensdag 30 mei 2018 13:00
Leuvense gemeenteraad verwerpt voorstel Daems over differentiëring onroerende voorheffing

“Meer woonentiteiten scheppen om dure woonprijzen aan te pakken” 

Er komt in Leuven geen vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende vijftien jaar bij het bewoonbaar maken van leegstaande ruimtes boven winkels of de renovatie van onbewoonbare panden. Gemeenteraadslid Rik Daems (Open Vld) had voorgesteld om de vrijstelling van vijf jaar, waarover de Vlaamse regering recent besliste, met tien jaar te verlengen. Maar de Leuvense gemeenteraad verwierp dat: de sp.a-CD&V-meerderheid stemde tegen, terwijl de oppositiepartijen N-VA en Groen zich onthielden.

De betrokken bouwheren 15 jaar vrijstellen van onroerende voorheffing komt neer op een kostenbesparing van 15.000 euro, wat volgens Daems een belangrijke stimulans zou zijn om de werkzaamheden aan te vatten. Op die manier meer woonentiteiten scheppen, is volgens hem de beste remedie om de dure woonprijzen in Leuven aan te pakken.

Daems pleitte ook voor de oprichting van een werkgroep om de toepassing te onderzoeken van het nieuwe Vlaamse decreet dat gemeenten in staat stelt om burgers vrij te stellen van opcentiemen op de onroerende voorheffing. Het decreet maakt het mogelijk om lagere opcentiemen te heffen in verloederde wijken, voor gepensioneerden met een laag pensioen of voor jonge gezinnen die een woning willen aankopen.

Praktijk

Maar Carl Devlies (CD&V), schepen voor Ruimtelijke Ordening, bestempelde het Vlaamse decreet "als een dode mus". Uit contacten met de administratie blijkt volgens hem dat het niet mogelijk is op te lijsten wie slechts één woning bezit en die nog zelf bewoont. "Het enige dat in praktijk kan gebracht worden, is een vermindering toekennen aan bepaalde wijken. In Leuven hebben wij dergelijke wijken niet, omdat wij steeds gewaakt hebben over een gelijkmatige ontwikkeling."

"Wat de woonruimtes boven handelszaken betreft, hebben wij in het verleden al heel wat ondersteunende initiatieven genomen. Omdat dit een succesverhaal was, zien wij geen reden om hiermee nog voort te doen", aldus Devlies.

Lees ook:
(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...