Limburg maakt informatiefolder over asbest voor (ver)bouwers

vrijdag 19 mei 2017 14:00
Limburg maakt informatiefolder over asbest voor (ver)bouwers

“Waarschuwen voor de gevaren van asbesthoudend materiaal” 

De provincie Limburg heeft samen met afvalintercommunale Limburg.net de folder "Asbest in huis" opgesteld voor bouwers en verbouwers, in afwachting van het "asbestafbouwplan" van de Vlaamse regering. Daarmee wil de provincie mensen waarschuwen voor de gevaren van asbesthoudend materiaal.

Volgens de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM zijn er naar schatting ongeveer 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop in Vlaanderen. Het merendeel in de vorm van dakleien, gevelbekleding, golfplaten en nutsleidingen. In afwachting van het asbestafbouwplan van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V), heeft het Limburgse provinciebestuur een informatiefolder ontwikkeld over asbest voor burgers, bouwers en verbouwers.

Informeren

Die zal worden verspreid in onder meer bibliotheken, bij notarissen, lokale besturen en wooninfopunten. "Als provinciebestuur zijn we ons ervan bewust dat heel wat mensen die een oude woning renoveren een reële kans lopen om asbest tegen te komen", zegt gedeputeerde van Leefmilieu, Ludwig Vandenhove (sp.a). "Daarom vinden we het belangrijk om bouwers en verbouwers te informeren over asbest, de mogelijke gevaren en hoe ermee om te gaan."

De Vlaamse Regering besliste in oktober 2014 op voorstel van OVAM om een asbestafbouwplan op te maken, dat als doel heeft om Vlaanderen tegen 2040 volledig asbestvrij te krijgen. Het duidingsprogramma Pano op Eén bracht woensdag nog een reportage over de hoeveelheid asbest in Vlaanderen en of er wel zorgvuldig met de kankerverwekkende vezels wordt omgesprongen. Volgens Pano-reporter Ilse Van Lysebeth loopt het beleid "schromelijk achter de feiten aan".

Asbestafbouwplan

Maar waarom willen minister Schauvliege en OVAM Vlaanderen pas tegen 2040 asbestvrij maken? "Omdat het ook haalbaar moet zijn", zegt Jan Verheye van OVAM. "Zo moeten we bijvoorbeeld voldoende stortcapaciteiten hebben, moeten we particulieren ook niet op kosten jagen en soms is het net goed om niet té snel te werk te gaan, want dan kan het wel eens het tegenovergestelde effect hebben." Verheye beseft naar eigen zeggen "hoe groot het probleem is". "Het asbest moet zo snel mogelijk aangepakt worden, maar we mogen niet ondoordacht te werk gaan", klinkt het.

Begin volgend jaar stelt OVAM een gedetailleerd asbestafbouwplan voor aan minister Schauvliege. "Het is dan aan de politici om het plan finaal goed te keuren en in werking te laten treden", besluit Verheye.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...