Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat. Meer info

Meningen verdeeld in Vlaamse regering over Wonen in eigen streek

vrijdag 10 mei 2013 09:40
Meningen verdeeld in Vlaamse regering over Wonen in eigen streek

“Sociale luik duidelijker in decreet inschrijven” 

Het vier jaar oude Vlaams decreet over het grond- en pandenbeleid is in strijd met het Europees recht. Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag geoordeeld. Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) zal daarom aan de Vlaamse regering voorstellen het sociale doel van 'Wonen in Eigen Streek' duidelijker in het decreet te verankeren. Oppositiepartij Groen, die ook om een sociale bijsturing vraagt, vindt daarentegen ook nog dat het decreet volledig moet hertekend worden.

Het Vlaams grond- en pandendecreet uit 2009 stelt onder meer dat kandidaat-kopers of kandidaat-huurders in bepaalde gemeenten over een voldoende band met de gemeente moeten beschikken. Op vraag van het Grondwettelijk Hof, waar het decreet wordt aangevochten, boog het Europees Hof zich echter over deze tekst. De bepalingen komen er volgens de Europese rechters op neer dat sommige mensen geen gronden kunnen kopen en dus fundamentele rechten beknotten. 

Sociale redenen

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) zal aan de Vlaamse regering voorstellen het sociale doel van 'Wonen in Eigen Streek' duidelijker in het decreet te verankeren. Mensen om sociale redenen voorrang geven voor een grond of pand in de eigen gemeente, mag namelijk wel van het Europees Hof. Zo reageert Van den Bossche op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het Vlaamse grond- en pandendecreet. 

"Dat sociale luik, dat van in het begin een belangrijk aspect was van Wonen in Eigen Streek, zal dus duidelijker in het decreet moeten worden ingeschreven. Ik zal daartoe de nodige voorstellen doen aan de Vlaamse regering", stelt de sp.a-minister.

Meer mankementen

Na het arrest van het Europees Hof van Justitie zal de Vlaamse regering het decreet grond- en pandenbeleid niet enkel mogen oplappen, vindt Groen. “Het moet volledig hertekend worden,” zegt oppositiepartij Groen, die ook om een sociale bijsturing vraagt. Het kan inderdaad niet dat er in Vlaanderen gediscrimineerd wordt op basis van woonplaats, vindt Groen. Maar er schort wel meer aan het gewraakte decreet. "Het schiet zijn doel voorbij", zegt Vlaams parlementslid Mieke Vogels.

"Het was de bedoeling om ook kleinere gemeenten te stimuleren om meer sociale woningen te bouwen, tot 10 procent van het totale woningbestand", brengt Vogels in herinnering. Maar de beoogde solidariteit tussen armere steden en rijkere gemeentes blijft uit. "Er moet dringend een bijsturing komen die de middelen toewijst aan wie ze het meest nodig heeft. Groen stelt daarom voor om de middelen voor sociale huisvesting te verdelen op basis van het aantal huurders in een bepaalde stad of gemeente en niet op basis van een lineaire norm van 10 procent voor elke gemeente."

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...