Minder woningen ongeschikt en onbewoonbaar verklaard in 2016

maandag 26 juni 2017 10:00
Minder woningen ongeschikt en onbewoonbaar verklaard in 2016

“Dalende trend van de voorbije jaren gaat verder” 

Vorig jaar zijn in Vlaanderen 2.708 woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Dat zijn er 7,6 procent minder dan in 2015 en zelfs bijna 30 procent minder dan in 2013. Dat blijkt uit het jaarverslag rond de woonkwaliteit dat is voorgesteld in het Vlaams Parlement.

Wanneer een woning gebreken vertoont, denk bijvoorbeeld aan vochtschade, problemen aan de elektriciteitsinstallatie of aan een lekkend dak, kan die woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. In dat laatste geval zijn de gebreken zo groot dat er sprake is van veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Uit cijfers van de Vlaamse controlediensten blijkt dat er in 2016 10.920 controles of zogenaamde 'conformiteitsonderzoeken' zijn gebeurd. Dat zijn er 20 procent minder dan in 2015. Naast organisatorische oorzaken, is die daling deels te verklaren door het feit dat steeds meer gemeenten (bv. ook Antwerpen) zelf bevoegd zijn en geen advies meer moeten vragen bij de Vlaamse diensten.

Aantal

Op basis van alle adviezen hebben de burgemeesters vorig jaar voor 4.450 woningen een besluit opgemaakt. In 2.708 gevallen werd de woning bestempeld als ongeschikt of onbewoonbaar. De overige 1.742 woningen (39 procent) bleken alsnog in orde.

Daarmee is het aantal ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen opnieuw gedaald. De dalende trend van de voorbije jaren zet zich door. Een heldere eenduidige verklaring daarvoor is er niet. Een mogelijke oorzaak is dat meer gemeenten werk maken van preventief beleid, maar volgens de administratie is er meer onderzoek nodig om tot duidelijke conclusies te komen.

Geschrapt uit inventaris

Uit de jaarcijfers blijkt nog dat de afgelopen zeven jaar bijna 20.000 slechte woningen opnieuw in orde zijn gebracht. In de periode 2010-2016 zijn er namelijk 18.883 woningen uit de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen geschrapt. Dat betekent concreet dat die woningen opnieuw voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen, gesloopt werden (in principe gevolgd door nieuwbouw) of een andere bestemming kregen.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...