Politiek heeft oren naar veralgemening lager btw-tarief voor slooprenovatie

donderdag 28 februari 2019 12:00
Politiek heeft oren naar veralgemening lager btw-tarief voor slooprenovatie

Bron: Pixabay

“Maatregel om verloedering weg te werken” 

Liberalen, N-VA en CD&V zijn voorstander om het lagere btw-tarief voor sloop en heropbouw uit te breiden naar het hele land. Ook de groenen zijn voor, al koppelen ze die lastenverlaging aan hoge energienormen. Dat bleek tijdens een politiek debat van de Confederatie Bouw dat in het kader van Batibouw werd gehouden.

Wie vandaag een huis sloopt om er een nieuw in de plaats te zetten, betaalt vandaag op die nieuwe woning 21 procent btw. In 32 stedelijke gebieden is er echter voor een dergelijke sloopreconstructie een verlaagd tarief van 6 procent van kracht. Die maatregel moest verloedering en stadskankers in die gebieden wegwerken.

Landelijk veralgemenen

De Confederatie Bouw vraagt om de maatregel te veralgemenen naar heel het land. Verschillende politieke partijen tonen zich medestander, maar zo'n veralgemening stuit wellicht op een njet van de Europese Commissie. "Ik denk dat een meerderheid voor is, maar de vraag is of het van Europa mag. We zullen het debat daar moeten voeren", zegt Matthias Diependaele (N-VA).

MR heeft al langer een voorstel in de Kamer ingediend. Volgens fractieleider David Clarinval heeft de partij nu ook een amendement ingediend dat de eventuele Europese bezwaren moet helpen omzeilen. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten is voor. "Een goede maatregel voor de economie, de bouwsector en voor het klimaat", zegt ze. Rutten pleit ervoor om alle bouwinvesteringen die goed zijn voor het klimaat - de installatie van zonnepanelen of het isoleren van gebouwen - een btw-tarief van 6 procent toe te kennen. Ook CD&V is voor een uitbreiding. Kamerlid Griet Smaers heeft een wetsvoorstel uitgewerkt. Ze maakt zich sterk dat dit de Europese toets zal doorstaan. "Om een verlaagd btw-tarief inzake bouw te kunnen hanteren, moet dit voor Europa beantwoorden aan sociale maatstaven. Daarom stellen we voor om de btw-verlaging toe te passen op woningen die de gezinswoning betreffen en die een bepaalde maximale oppervlakte hebben", zegt ze.

Ecolo en Groen zijn ook voor, maar onder bepaalde voorwaarden. "Het fiscaal voordeel moet binnen de heropbouw aangewend worden voor hogere energienormen", zei Ecolo-kopman Jean-Marc Nollet. Politiek en sector moeten de koppen bijeensteken om over die normen afspraken te maken, aldus de Ecolo-voorzitter.

Onderzoek rond maatregel

Een studie van de KU Leuven, waarover De Standaard eerder berichtte, toont aan dat de verlaagde btw in de 32 stedelijke gebieden wel degelijk effect heeft gehad. In de bewuste gebieden is het aantal sloopvergunningen aanzienlijk toegenomen. "De studie zegt ook wel dat de maatregel misschien wel minder efficiënt zou hebben als die overal zou worden ingevoerd", merkte sp.a-voorzitter John Crombez op. De toename ging evenwel niet gepaard met een sterke terugval in nieuwbouw en renovatie

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...