Slechts 1 op 3 syndici liet rol al officialiseren en professionaliseren via registratie

maandag 05 maart 2018 15:00
Slechts 1 op 3 syndici liet rol al officialiseren en professionaliseren via registratie

“Nog tot 1 april 2018 de tijd om zich te registreren” 

Recent nog was er aandacht voor de toename van het aantal appartementsgebouwen in België. Zelfs tot in onze dorpen wordt het wonen in een appartement alsmaar populairder. De overheid nam al maatregelen om de rol van de syndici voor die woonvorm te officialiseren en te professionaliseren: tegen 1 april 2018 ten laatste moeten syndici zich bij de Kruispuntbank van Ondernemingen hebben laten registreren.

Zes maanden voor het verstrijken van de deadline trok ondernemingsloket ACERTA al eens aan de bel. Toen waren er nog maar 17.500 syndicus-registraties. Nu, een maand voor de deadline, zijn dat er 29.522. Naar schatting zijn nog altijd bijna 2 op 3 syndici niet op de oproep van de overheid ingegaan. Die overheid overweegt nu maatregelen.

Maatregel

Er staan in België zo’n 80.000 Verenigingen van Mede-eigenaars (VME’s) geregistreerd. Slechts 29.522 VME’s zijn ondertussen in orde en hebben de naam van de syndicus laten registreren in de KBO. Eén syndicus kan voor meerdere VME’s optreden, maar het verschil blijft te groot. De maatregel van de overheid om de rol van syndicus te officialiseren en te professionaliseren is ingegaan op 1 april 2017. Syndici hadden een jaar de tijd om zich in orde te stellen, tot 1 april 2018. Het ziet ernaar uit dat nog maar 1 op de 3 syndici dat ondertussen ook heeft gedaan.

Een extra overgangstermijn van 1 jaar is wenselijk, maar zal op zich niet volstaan. Waarom zouden de syndici zich nu plots wel laten inschrijven? Daarom gaat de overheid nu op zoek naar maatregelen die het gewenste effect zullen sorteren. Jan Verhulst, ACERTA Ondernemingsloket: “In de sector werd het idee al geopperd van een hoger inschrijvingstarief als de syndicus zich pas inschrijft na de overgangstermijn van 1 jaar. Dat idee wordt nu meegenomen in het voorstel aan de Federale Overheidsdienst.

Een beschermingsmaatregel, geen extra eisenpakket

Syndici onbevoegd verklaren zolang ze niet zijn geregistreerd, ligt niet zo eenvoudig. Het kan niet de bedoeling zijn dat eigenaars, bewoners en/of het gebouw zelf de dupe worden. Jan Verhulst: “Daarom is een intensievere informatiecampagne over de registratieplicht bv. via de gemeentes, de diensten van de onroerende voorheffing zeker ook wenselijk. Het is niet zo dat er verder extra eisen aan de syndicus worden gesteld, dat moet duidelijk zijn. De registratie is bedoeld om de syndicus makkelijk te identificeren, bv. voor communicatie aan de VME, voor kandidaat-mede-eigenaars, tegen valse opeising van de rol van syndicus,...”

Ter herinnering

  • Wie moet zich registeren? Elke VME is verondersteld een syndicus aan te stellen. Dat kan een privaat persoon zijn (een van de mede-eigenaars) of een professioneel (bv. een vastgoedmakelaar). Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de syndicus zelf om zich te registeren.
  • Waar zich registreren? De registratie gebeurt in de Kruispuntbank van Ondernemingen, daarvoor neemt de syndicus contact op met zijn ondernemingsloket. Een van de mede-eigenaars kan dat eventueel voor de syndicus doen.
  • Wat meenemen? De syndicus legt een bewijs van aanstelling voor (bv. het verslag van de algemene vergadering van de VME waarin die aanstelling vermeld staat) en een bewijs van identiteit
(bron: Belga / FOD Economie)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...