Toekenning woonkredieten wordt strenger vanaf 1 januari

dinsdag 05 november 2019 11:00
Toekenning woonkredieten wordt strenger vanaf 1 januari

Bron: Pixabay

“Meer rekening houden met bestaande schuldenlast en maandelijkse aflossingslast” 

Banken en verzekeraars zullen vanaf 1 januari strengere normen moeten hanteren voor het toekennen van een woonkrediet. Dat blijkt uit de nieuwe verwachtingen van de toezichthoudende Nationale Bank (NBB). Vooral voor het toekennen van woonkredieten met een zeer hoge "loan to value"-ratio (kredietbedrag ten opzichte van de waarde van het huis, red.) moeten banken voorzichtiger worden. Daarnaast zal ook meer rekening gehouden worden met de reeds bestaande schuldenlast en maandelijkse aflossingslast, klinkt het.

De maatregelen komen er op vraag van het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB) dat vorige maand nog waarschuwde voor een oververhitting van de Belgische vastgoedmarkt. Die Europese waakhond pleitte zelfs voor wettelijke maatregelen, maar de Nationale Bank geeft de voorkeur aan duidelijke, zelfregulerende afspraken met de financiële instellingen. De inhoud is nu bekend.

Maatregelen

Zo geldt de norm dat voor een eigen woning maximaal 90 procent van de waarde mag worden geleend. De koper moet de rest zelf op tafel leggen. Financiële instellingen kunnen hier wel, in beperkte mate, van afwijken, bijvoorbeeld voor startende kopers. Maar slechts voor een beperkt deel (maximaal 35 procent) van hun totale kredietvolume aan deze categorie.

Voor woningen om te verhuren, moet het maximale leenbedrag beperkt blijven tot 80 procent van de waarde van het vastgoed. Hier mag men afwijken tot maximaal 10 procent van het leenvolume op jaarbasis in dit segment. Een kredietbedrag dat meer dan 90 procent van de waarde van een vastgoed om te verhuren vertegenwoordigt, is niet meer toegestaan.

Aflossingslast

Banken zullen in de toekomst ook strenger toekijken op de aflossingslast van gezinnen of hun totale schuldenlast. Vanaf 1 januari mag maximaal 5 procent van al hun woonkredieten bestaan uit leningen met een hoge aflossingslast (meer dan 50 procent) in combinatie met een hoge "loan to value"-ratio (meer dan 90 procent). Maximaal 5 procent van al hun woonkredieten mag bestaan uit leningen die een hoge totale schuldvolume ten opzichte van het jaarinkomen (meer dan 9) combineren met een hoge "loan to value" (meer dan 90 procent).

De nieuwe limieten gelden enkel voor de nieuwe kredietproductie. "In geval van niet-respect zal de betrokken bank of verzekeringsmaatschappij wel een goede verantwoording moeten kunnen voorleggen volgens het zogenaamde 'comply or explain' -principe", waarschuwt de Nationale Bank.

Gezonde vastgoed- en kredietmarkt

Ze beklemtoont tegelijk dat het niet de bedoeling is om het voor jonge gezinnen die nog maar weinig eigen kapitaal hebben onmogelijk te maken om nog een woning aan te kopen. Daarbij wordt verwezen naar het feit dat banken nog altijd de mogelijkheid hebben om soepeler te zijn.

De nieuwe normen komen er bovenop eerder aangekondigde maatregelen, waarbij Belgische banken extra kapitaal moesten aanleggen. "Daar waar de vorige maatregelen eerder beoogden om de veerkracht van de banken te verzekeren, richt de nieuwe maatregel zich meer tot het aanmoedigen van een voorzichtiger kredietbeleid van de banken en verzekeraars. De macroprudentiële maatregelen van de Nationale Bank zijn preventief van aard en beogen het behoud van gezonde vastgoed- en gerelateerde kredietmarkten.

De Nationale Bank gaat in haar basisscenario geenszins uit van een nakende vastgoedcrisis of grote neerwaartse prijscorrecties, maar acht de maatregelen noodzakelijk om toekomstige ontsporingen te vermijden. Toch kunnen dergelijke risico's nooit helemaal uitgesloten worden."

Febelfin, de federatie van de financiële sector, zit op dezelfde lijn als de toezichthouder, zegt ze in een reactie. "De kredietverstrekkers moeten de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen om enerzijds maximaal te vermijden dat individuele kredietnemers te omvangrijke leningen zouden aangaan, en anderzijds op termijn de financiële stabiliteit te vrijwaren."

Evenwichtig

De sector noemt de nieuwe maatregelen "evenwichtig". "Het zijn geen harde beperkingen en ze geven de banken nog voldoende beweegruimte om elk dossier individueel te beoordelen, binnen bepaalde grenzen."

Febelfin merkt nog op dat er zich tot vandaag weinig problemen stellen met het hypothecair kredietbeleid in ons land: de wanbetalingen zijn beperkt tot minder dan 1 procent. De meerderheid van de ontleners kiest ook voor vaste rentevoeten, en zelfs bij variabele rentevoeten is het risico voor de consument beperkt mocht de rente gaan stijgen.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...