Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat. Meer info

Vers geld voor sociale woonleningen

woensdag 23 april 2014 14:21
Vers geld voor sociale woonleningen

“Huidig tekort aan middelen aanpakken en denken aan toekomst” 

Vanaf juni komt 500 miljoen euro extra vrij voor het toekennen van sociale leningen. Halfweg maart bleek dat de 814 miljoen euro die de Vlaamse regering voor die woonleningen had ingeschreven, al was opgebruikt. Ze raakte het nu eens om bijkomend nog eens 500 miljoen euro toe te kennen, al wijzigt ze wel de voorwaarden. Dat moet er voor zorgen dat het systeem kan blijven bestaan, maar dat het op lange termijn houdbaar blijft voor de begroting.

Ruim een maand geleden bleek dat het Vlaams Woningfonds (VWF) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) geen middelen meer hadden om sociale leningen toe te kennen. Dat was opvallend, omdat de toegestane budgetten de voorbije jaren stelselmatig zijn gestegen: van 521 miljoen euro in 2009 naar 814 miljoen euro voor dit jaar. Wellicht speelt de economische crisis een rol bij die tendens, omdat banken voorzichtiger zijn geworden om leningen toe te staan.

Minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) en haar collega van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bleken toen niet op dezelfde golflengte te zitten over hoe het verder moest. Dinsdag konden ze echter samen een akkoord aankondigen. Vanaf 1 juni kunnen het VWF en de VMSW voor 500 miljoen euro extra aan woonleningen toekennen, wat zou neerkomen op 3.205 bijkomende sociale leningen.

Condities

Wel veranderen de voorwaarden voor de sociale leningen. Zo gaat de rente omhoog van gemiddeld 1,91 naar 2,41 procent. Voor lage en gemiddelde inkomens met kinderen komt dat neer op een gemiddelde rentevoet van 2,14 procent, wat nog steeds onder de marktrente ligt. Voor de hogere inkomens stijgt de rentevoet van gemiddeld 3,09 naar 4,29 procent. Dat is min of meer hetzelfde als bij de commerciële banken, maar de mogelijkheid om het volledige aankoopbedrag te lenen, blijft wel overeind, licht minister Van den Bossche toe. Ze haalt het voorbeeld aan van een lening van 150.000 euro over 20 jaar aan een vast tarief. Voor een gemiddeld inkomen zou de maandelijkse afbetaling toenemen van 751 naar 788 euro per maand. "Dat blijft interessant", aldus Van den Bossche.

Daarnaast wordt een minimale inkomensgrens van 10.000 euro per jaar ingevoerd en komen de aankoop van een bouwgrond en nieuwbouw niet meer in aanmerking voor een sociale lening, maar verschuift de focus naar de aankoop en renovatie van een bestaande woning. Ook zal de rentevoet tijdens de eerste zes jaar om de twee jaar worden herzien in functie van de evolutie van het gezinsinkomen. Nadien gebeurt die herziening om de vijf jaar. Wie tot midden maart een aanvraag had ingediend, kan na goedkeuring onder de vroegere voorwaarden lenen.

Toekomst

Minister Van den Bossche merkt op dat de aanpassingen ervoor moeten zorgen dat het systeem op de lange termijn houdbaar is op budgettair vlak. "We wilden niet alleen het huidig tekort aan middelen aanpakken. Het moest ook toekomstproof zijn", stelt ze. Ook minister Muyters stelde dat snel moest worden gehandeld, maar dat gewoon geld "bijpompen" onvoldoende was. Hij is ook tevreden dat er een maandelijkse monitoring komt om tijdig in te kunnen grijpen.

Bedoeling is dat het ontwerpdecreet woensdag al op de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams parlement staat. De regering raakte het ook eens over een ontwerpbesluit. Dat verhuist naar de Raad van State, zodat in mei een definitieve goedkeuring kan volgen en de instellingen vanaf juni opnieuw sociale leningen kunnen toekennen.

(bron: Belga)


Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...