Vier manieren om problemen te vermijden wanneer huurder sterft

maandag 13 juli 2015 16:00
Vier manieren om problemen te vermijden wanneer huurder sterft

“Probeer een regeling te treffen met de erfgenamen” 

Wanneer uw huurder komt te overlijden, dan eindigt het huurcontract dat u met hem afsloot daardoor niet automatisch. Probeer zo snel mogelijk een regeling te treffen met de erfgenamen om zo problemen te vermijden. Hieronder alvast vier manieren die u kunnen helpen wanneer de huurder sterft.

Bescherming in het huurcontract

Als uw huurder sterft, blijft het huurcontract in principe gewoon doorlopen. De erfgenamen van de huurder worden zo de huurders, mogen het huurhuis bewonen en moeten de huur betalen. Uiteindelijk weet u als eigenaar niet met wie u te maken zal krijgen als nieuwe huurder. Om dit eerste probleem te vermijden, kan u in de huurovereenkomst een andere regeling afspreken. Zo kan u bijvoorbeeld overeenkomen dat het huurcontract wel degelijk stopt wanneer de huurder komt te overlijden.

Zoek de erfgenamen

Neem zo snel mogelijk contact op met de erfgenamen als de huurder sterft. Wanneer u deze niet kent, kan u bij de begrafenisondernemer hun gegevens vragen. Ook een rouwbericht kan hierbij helpen. Indien nodig kan u ook navraag doen bij de Dienst Bevolking van de gemeente waar uw huurder woonde.

Als ook dat niet lukt, kan u een deurwaarder vragen om de nodige opzoekingen te doen. Zijn er geen erfgenamen, laat dan door de rechtbank een curator aanstellen over de opengevallen nalatenschap. Met hem kan u vervolgens een regeling treffen om de huur te beëindigen.

Tref een regeling

De erfgenamen zijn wellicht niet geïnteresseerd om verder te huren. Probeer met hen een regeling te treffen. Kom bijvoorbeeld overeen dat ze nog één maand verder huren (om het huis leeg te maken) en dat men bijvoorbeeld nog een opzegvergoeding dient te betalen. Zet een dergelijke overeenkomst op papier en laat dit - als dat kan - ondertekenen door alle mede-erfgenamen.

Geef de waarborg niet vrij

Had u twee huurders waarvan er één sterft en wil ook de andere de huur beëindigen, geef dan de waarborg niet zomaar vrij. Het kan namelijk zijn dat die deels of volledig toekomt aan de erfgenamen van de overledene. Zij kunnen die wel pas terugvragen bij het einde van de huur. Geef de huurwaarborg enkel vrij als u het schriftelijke akkoord hebt van alle erfgenamen.

(Bron: Moneytalk)


Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...