Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat. Meer info

Vlaams grond- en pandendecreet onwettig

donderdag 04 oktober 2012 17:42
Het Beroepsinstituut Vastgoedmakelaars (BIV) dringt er bij de Vlaamse overheid op aan om snel duidelijkheid te scheppen over het grond- en pandendecreet. De advocaat-generaal van het EU-Hof van Justitie oordeelde dat het decreet in strijd is met het recht van de Europese Unie.
Het luik "Wonen in eigen streek" van het Vlaamse grond- en pandendecreet biedt de gemeenten in kwestie - onder meer in de rand rond Brussel, aan de kust en in de regio rond Antwerpen - het recht om bij de aankoop van kavels voorrang te geven aan mensen die een nauwe band hebben met de gemeente.
Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is een voorstander van de maatregel, omdat die voor heel wat mensen de kans op een behoorlijke woning in eigen streek garandeert.
"Eén van de werktuigen in de gereedschapskist van de Vlaamse overheid om wonen in Vlaanderen betaalbaar te houden, wordt blijkbaar in vraag gesteld", aldus BIV-voorzitter Luc Machon. "Ook al moet de precieze draagwijdte nog onderzocht worden, toch voelen we ons verplicht om de Vlaamse overheid te vragen om snel te reageren en indien nodig de maatregel te herdenken."
(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...