Vlaamse Confederatie Bouw vraagt Schauvliege om omzendbrief aan te passen

maandag 24 juli 2017 11:00
Vlaamse Confederatie Bouw vraagt Schauvliege om omzendbrief aan te passen

“Commotie rond indeling bebouwd of niet-bebouwd gebied” 

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vraagt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) om haar nieuwe omzendbrief aan te passen. De omzendbrief, die minister Schauvliege op 7 juli rondstuurde, legt de gemeenten, provincies en Vlaamse overheid nieuwe richtlijnen op over vergunningen voor wie wil bouwen. Verschillende kranten schreven woensdag dat de omzendbrief, die heel Vlaanderen indeelt in 'bebouwd' of 'niet-bebouwd gebied', voor commotie zorgt. Stedelijke gebieden, geselecteerde kernen, woonconcentraties en bedrijventerreinen vormen samen het 'bebouwd gebied', de rest is 'onbebouwd gebied'.

Onder anderen de bouwsector leest in de omzendbrief dat wie wil bouwen in onbebouwd gebied voortaan via een behoeftestudie moet kunnen aantonen dat er geen betere plaats in bebouwd gebied bestaat. Ze vreest dat mensen de waarde van hun gronden sterk zullen zien dalen. Het kabinet-Schauvliege daarentegen zegt dat het "eenvoudig" blijft om een vergunning te krijgen voor onbebouwd gebied. "Alleen wie extra natuur- of landbouwgebied wil aansnijden voor woningen of een bedrijf, moet vooraf aantonen dat er behoefte is aan die woningen en dat ze niet elders kunnen worden gerealiseerd', zegt woordvoerder Jan Pauwels in De Standaard.

Onduidelijkheid

De VCB is niet gerustgesteld. "De omzendbrief heeft het wel degelijk over stedelijke gebieden, geselecteerde kernen en woonconcentraties", zegt directeur Marc Dillen. "En een behoeftestudie is nodig als je bouwgrond daar niet in ligt. Als de minister zegt dat zo'n studie enkel nodig is voor natuur- of landbouwgebied, dan moet ze de omzendbrief aanpassen."

Volgens Dillen rijzen er ook vragen over de wettelijkheid van de omzendbrief, omdat ze twee nieuwe begrippen in het leven roept, namelijk 'bebouwd' en 'onbebouwd' gebied, en daaraan juridische consequenties verbindt, zonder decretale grondslag. Burgers die hun vergunning geweigerd zien, zouden op die grond naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen stappen.

Zelf wacht de VCB af of de omzendbrief gewijzigd wordt, alvorens te overwegen om verdere stappen te ondernemen. "We zijn er niet op uit om de problemen op te poken. We willen simpelweg een oplossing."

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...