Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat. Meer info

Vlaamse vastgoedmakelaars geven huurgarantiefonds een kans

donderdag 27 december 2012 11:46
Vlaamse vastgoedmakelaars geven huurgarantiefonds een kans

"Toch vraagtekens bij praktische uitvoerbaarheid" 

De Vlaamse regering heeft afgelopen week de oprichting van een huurgarantiefonds, dat verhuurders zal beschermen tegen de wanbetaling van hun huurders, goedgekeurd . De Vlaamse vastgoedmakelaars gaan hiermee akkoord en willen het fonds alle kansen geven. Op deze manier kan namelijk tegemoet gekomen worden aan de verzuchtingen op de private huurmarkt. "De sector vreest echter wel dat het fonds, zoals het er vandaag uitziet, op een aantal punten niet voldoende strookt met de realiteit en stelt daarom een kleine bijsturing voor, zodat de praktische uitvoerbaarheid niet in het gedrang komt," klinkt het vanuit het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars.

Wanbetalingen

Het huurgarantiefonds werd vrijdag in de Vlaamse regering goedgekeurd en houdt concreet in dat verhuurders vanaf februari of maart 2013 75 euro per huurcontract in het fonds mogen storten. In ruil hiervoor krijgt men bescherming tegen wanbetalingen van hun huurders. "Als hun huurder het volledige huurbedrag niet kan betalen, zal het fonds, onder een aantal strikte voorwaarden, het verschil bijpassen," aldus het Algemeen Eigenaarssyndicaat en de Huurdersbond, die beiden meewerkten aan de oprichting van het fonds.

De oprichting van dat huurgarantiefonds wordt binnen de Vlaamse vastgoedsector positief onthaald. "Deze oprichting kan in ieder geval ten dele een antwoord bieden op de cruciale uitdaging van de toenemende krapte op de huurmarkt. Zo kan het rechtszekerheid bieden voor de huurinkomsten van de verhuurder, een oplossing bieden voor de problematiek van wanbetaling en uithuiszetting, en een aanzet zijn tot een betere algemene ondersteuning voor de verhuurder binnen de private huurmarkt," oordeelt Dajo Hermans, communicatieverantwoordelijke bij het BIV. Volgens hen moet er toch nog wat gesleuteld worden aan het fonds zoals het er vandaag uit ziet. Er is namelijk de vrees dat de richtlijnen van het huurgarantiefonds niet overeenkomen met de realiteit van het huren en het verhuren.

Strikte voorwaarden

Concreet worden er zo praktische vraagtekens geplaatst bij het feit dat verhuurders slechts éénmaal per contract van het fonds gebruik kunnen maken. Zelfs wanneer het om contracten gaat die langer dan 9 jaar lopen. Bovendien rijzen er ook mogelijke praktische bezwaren tegen de strikte voorwaarden die worden opgelegd bij een tijdige ingebrekestelling. Zo moet de verhuurder bij de derde maand betalingsachterstand al na tien dagen de juridische procedure opgestart hebben. Indien hieraan niet voldaan is, verliest de verhuurder zijn recht op tussenkomst van het fonds. De vastgoedsector wijst erop dat deze voorwaarden in de praktijk bijzonder strikt zijn, zeker als er zich voorheen nooit betalingsproblemen stelden.

"De Vlaamse vastgoedmakelaars willen het project alle kansen geven om te groeien, maar vragen om snel te evalueren en in overleg met de sector bij te sturen waar nodig," besluit het BIV.

(bron: BIV)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...