Vlaamse Woonraad ziet tijdelijke huurcontracten Homans niet zitten

vrijdag 05 februari 2016 12:30
Vlaamse Woonraad ziet tijdelijke huurcontracten Homans niet zitten

“Minister dreigt woonzekerheid van veel mensen op helling te zetten” 

De Vlaamse Woonraad heeft kritiek op de plannen van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) om tijdelijke contracten in te voeren in de sociale huurmarkt. Tijdelijke contracten zijn volgens de adviesraad niet de beste manier om een betere doorstroming op de markt te bereiken. De raad heeft ook bedenkingen bij de manier waarop de minister de onderbezetting wil aanpakken. Dat blijkt allemaal uit een advies van de Vlaamse Woonraad dat Belga kon inkijken. Volgens Vlaams parlementslid Michèle Hostekint blijkt uit het advies dat minister Homans "haar huiswerk opnieuw moet maken".

Om sociale huurders sneller te laten doorstromen naar de private huurmarkt wil Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans tijdelijke huurcontracten invoeren. Na negen jaar wordt gekeken of de huurder nog wel behoort tot de doelgroep (inkomensgrens). Is dat niet het geval, dan eindigt de huurovereenkomst. Dat kan ook gebeuren wanneer iemand een onderbezette woning bewoont en (na een eerder aanbod) weigert te verhuizen. Onderbezetting wil zeggen dat er meer dan één slaapkamer op overschot is ten opzichte van het aantal huurders.

Maar de Vlaamse Woonraad heeft nogal wat bedenkingen bij de plannen van Homans. Zo is de adviesraad niet overtuigd van het nut van de tijdelijke contracten. Is het bijvoorbeeld wel "noodzakelijk en proportioneel" om een maatregel op te leggen aan de volledige groep van sociale huurders als de problemen "qua omvang relatief beperkt zijn".

Doorstroming

De Vlaamse Woonraad ziet "weinig tot geen objectieve redenen" om tijdelijke contracten in te voeren, vooral omdat de doelstelling - een betere doorstroming - op andere manieren kan bereikt worden. Volgens de raad kan men perfect blijven werken met contracten van onbepaalde duur, maar dan onder meer met ruimere opzeggingsmogelijkheden.

De Woonraad vreest ook dat de plannen van Homans niet zullen leiden tot een betere benutting van het sociale woningbestand. Bovendien ziet de adviesraad mogelijke discriminaties. Zo is er een "ongelijke behandeling" op basis van het tijdstip waarop huurders hun overeenkomst hebben afgesloten. "Binnen eenzelfde complex of woonwijk zal een ruim verschil in aanpak op weerstand en onbegrip stuiten. Vanuit het oogpunt van de gebruiker is het verschil in onderbezettingsregeling (louter op basis van het tijdstip waarop het contract is afgesloten) onbegrijpelijk en niet verdedigbaar", zo staat te lezen in het advies.

Kritisch advies

Ook tussen koppels en alleenstaanden is mogelijk sprake van discriminatie, zo merkt de Woonraad op. "In de veronderstelling dat koppels eenzelfde kamer delen, benadeelt de berekeningswijze alleenstaanden ten opzichte van koppels (bv. alleenstaande ouder met 1 kind woont onderbezet bij 4 slaapkamers; koppel met 1 kind vanaf 5 slaapkamers)".

Volgens Vlaams parlementslid Michèle Hostekint (sp.a) toont het kritische advies vooral aan dat "de plannen van minister Homans te weinig onderbouwd en onderzocht zijn". "Er is geen enkel bewijs dat tijdelijke huurcontracten zullen zorgen voor een betere doorstroming en kortere wachtlijsten. De minister dreigt de woonzekerheid van veel mensen op de helling te zetten met een maatregel waarvan de efficiëntie op zijn minst onduidelijk is".

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...