Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat. Meer info

Vlaamse Woonrechtcommissaris moet recht op wonen helpen garanderen

woensdag 12 maart 2014 14:42
Vlaamse Woonrechtcommissaris moet recht op wonen helpen garanderen

“Noodfonds om concrete oplossingen uit te werken” 

De Vlaamse Woonraad wil het grondwettelijk recht op menswaardig wonen beter afdwingbaar maken. Zo zouden mensen met de grootste woningnood (bv. dak- en thuislozen) veel betere garanties moeten krijgen dat hun woonprobleem wordt aangepakt. Komt er geen oplossing uit de bus, dan kan men aankloppen bij de Vlaamse Woonrechtcommissaris. Die zou dan beschikken over een 'noodfonds' om concrete oplossingen uit te werken. Dat staat te lezen in een advies ("Naar een versterkt recht op wonen") van de Vlaamse Woonraad.

Het recht op menswaardig wonen werd 20 jaar geleden ingeschreven in de Grondwet. Maar het is niet omdat iets in de Grondwet is opgenomen, dat het probleem in de praktijk verdwijnt. Zo blijven dak- en thuisloosheid bestaan en blijven veel mensen wonen in een woning van slechte kwaliteit.
Ondanks de inspanningen van de overheid, bijvoorbeeld via sociale woningbouw en huursubsidies, blijven er lange wachtlijsten en is er een tekort aan betaalbare en kwalitatieve huurwoningen. "In dergelijke gevallen beschikt de woonbehoeftige momenteel niet over de mogelijkheid om zijn recht op menswaardig wonen af te dwingen, ook al is de huisvestingssituatie schrijnend", stelt de Vlaamse Woonraad.

Resultaatgerichte aanpak

De raad wil daarom het recht op wonen versterken. "Voor de meeste woonbehoeftige huishoudens moet een versterkt recht op wonen gelden, met garanties op een resultaatgerichte aanpak van hun woonprobleem. In een eerste fase dient de aandacht uit te gaan naar dak- en thuislozen. Maar gaandeweg kan deze groep worden uitgebreid tot gezinnen die een ongeschikte woning bewonen of een onredelijk groot deel van hun inkomen aan huur betalen", luidt het.

Wie een menswaardig onderdak zoekt, maar er finaal toch geen vindt, moet volgens de Vlaamse Woonraad kunnen aankloppen bij de Vlaamse Woonrechtcommissaris. Die zou dan beschikken over een soort noodfonds waarmee oplossingen kunnen worden uitgewerkt.

CD&V-parlementslid Griet Coppé (CD&V) is het wel eens met het pleidooi voor een versterkt woonrecht, maar ziet een aparte woonrechtcommissaris niet zitten. "Om het recht op wonen voor iedereen te garanderen is in de eerste plaats een versnelde uitbreiding van het aanbod nodig. Daar dienen de komende jaren alle beschikbare middelen op geconcentreerd te worden, niet op de aanstelling van bijkomende ambtenaren", aldus Coppé.

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...