Wie betaalt onderhoud herstellingen van een huurwoning

donderdag 14 april 2016 16:00
Wie betaalt onderhoud herstellingen van een huurwoning

“Zorg dragen voor de woning alsof het je eigen eigendom is” 

Moet je als huurder je huurwoning volledig zelf onderhouden en – indien nodig – herstellen? Of staat je huisbaas daarvoor in? In de woninghuurwet zijn een aantal regels opgenomen over wie wat moet herstellen. Voor huurcontracten afgesloten vóór 18 mei 2007 gelden de bepalingen in het huurcontract. Dateert jouw huurovereenkomst van ná die datum, dan geldt dat de huurder instaat voor het onderhoud en de kleine herstellingen. De verhuurder staat in voor grote herstellingswerken en herstellingen ten gevolge van gewone slijtage.

Wil je als huurder een herstelling uitvoeren? Dan is het jouw plicht om je huisbaas daarvan op de hoogte te brengen. Zorg ervoor dat je bewijs hebt van deze verwittiging, want anders trek je in geval van discussie wellicht aan het kortste eind en draai jij op voor de schadekosten.

Verantwoordelijkheden van de huurder

Als huurder moet je zorg dragen voor het huurpand alsof het je eigen eigendom is. Dat houdt in dat je het goed verwarmt, verlucht en onderhoudt.

Deze taken zijn – onder nieuwe huurcontracten – voor de rekening van de huurder:
 • Kleine bepleisteringswerken tot op een meter hoogte
 • Dakgoten ruimen
 • Onderhoud van zekeringen, schakelaars en stopcontacten
 • Onderhoud van scharnieren, sloten, rolluiken, …
 • Onderhoud van sanitair
 • Jaarlijks onderhoud van de schoorsteen
 • (Twee)jaarlijks onderhoud en controle van de verwarmingsketel
 • Vorstvrij houden van de waterleidingen
Verantwoordelijkheden van de verhuurder

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en verhuurder om ervoor te zorgen dat de woning in goeie staat verkeert wanneer de huurder er intrekt. Het huis moet aan de eisen van de Vlaamse wooncode voldoen en veilig, gezond en bewoonbaar zijn. Tijdens de verhuurperiode moet de verhuurder de nodige herstellingen uitvoeren om het in die staat te houden.

De verhuurder voert de volgende werken uit:
 • Grote bepleisteringswerken
 • Dak repareren of vervangen
 • Defecten aan het elektriciteitssysteem herstellen
 • Sanitair, afvoerleidingen, … vervangen of herstellen bij slijtage
 • Schoorsteen herstellen
 • Verwarmingsketel vervangen of herstellen bij slijtage
 • Waterleidingen herstellen bij slijtage
 • ...
(Bron: Bouw en Wonen)


Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...