Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat. Meer info

Wonen in eigen streek-decreet in strijd met Europees recht

woensdag 08 mei 2013 13:59
Wonen in eigen streek-decreet in strijd met Europees recht

“Vlaanderen mag geen band met de gemeente eisen” 

Het vier jaar oude Vlaams decreet over het grond- en pandenbeleid is in strijd met het Europees recht. Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag geoordeeld. Volgens het Hof worden de fundamentele vrijheden beperkt door de voorwaarde dat de kandidaat-koper van een onroerend goed over een "voldoende band" met de gemeente moet beschikken.

Voorwaarden

Het Vlaams grond- en pandendecreet uit 2009 stelt onder meer dat kandidaat-kopers of kandidaat-huurders in bepaalde gemeenten over een voldoende band met de gemeente moeten beschikken. Van zo'n band kan sprake zijn indien de geïnteresseerde koper of huurder al zes jaar in de gemeente woont, werkzaam is in de gemeente of "op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid" een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente heeft opgebouwd.

Beperking rechten

Op vraag van het Belgische Grondwettelijk Hof, waar het decreet wordt aangevochten, boog het Europees Hof zich over de tekst. De bepalingen komen er volgens de Europese rechters op neer dat sommige mensen geen gronden kunnen kopen en dus in hun fundamentele rechten beknot worden. De Vlaamse regering voerde aan dat ze wil inspelen op de woonbehoeften van de minst kapitaalkrachtige lokale bevolking, maar het Hof stelt vast dat de voorwaarden geen rechtstreeks verband houdt met deze doelstelling. De maatregelen gaan volgens het Europese Hof dus "verder dan noodzakelijk is om het nagestreefde doel te bereiken". 

(bron: Belga)

Het laatste vastgoednieuws in je mailbox?

Ik neem kennis van de gebruiksvoorwaarden

Lees meer nieuws over ...